Бородіна Наталія Вячеславівна

Кандидат філос. наук, доцент.
n.v.borodina@op.edu.ua
Індексація в наукометричних базах
Місце роботи 
Вища освіта 

Спеціаліст.

Кандидат наук - 09.00.02 Діалектика і методологія пізнання.

Вчений ступінь 

Кандидат філософських наук.

Вчене звання 

Доцент.