Мартинюк Едуард Іванович

Кандидат філос. наук, доцент.
martyniuk.e.i@op.edu.ua
Місце роботи 
Вища освіта 

Спеціаліст.

Кандидат наук - 09.00.06 Історія та теорія релігії та атеїзму.

Вчений ступінь 

Кандидат філософських наук.

Вчене звання 

Доцент.

Основні наукові публікації 
Статті

Мартинюк, Е. Рецензія на бібліографічний покажчик «Юдаїка в науковій бібліотеці ОНУ імені І. І. Мечникова» / Е. Мартинюк, О. Никитченко // Вісн. ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. - 2019. - Т. 24, вип. 1. - С. 193-195.

Мартинюк, Е. Рецензія на бібліографічний покажчик «Юдаїка в науковій бібліотеці ОНУ імені І. І. Мечникова» / Е. Мартинюк, О. Никитченко // Вісн. ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. - 2019. - Т. 24, вип. 1. - С. 193-195.

Мартинюк, Е. Зростання інклюзівізму як конвергентний процес сучасного релігійного життя / Е. І. Мартинюк, О. Е. Никитченко // Наук. вісн. Міжнар. гуманіт. ун-ту. Серія: Історія. Філософія. Політологія: зб. наук. пр. – Одеса : Фенікс, 2016. - Вип. № 11 – С.83-91.

Мартинюк, Е. Зростання інклюзівізму як конвергентний процес сучасного релігійного життя / Е. І. Мартинюк, О. Е. Никитченко // Наук. вісн. Міжнар. гуманіт. ун-ту. Серія: Історія. Філософія. Політологія: зб. наук. пр. – Одеса : Фенікс, 2016. - Вип. № 11 – С.83-91.

Монографії

Мартинюк, Е. Свобода релігії в умовах пандемії / Е. Мартинюк, О. Никитченко // Права приватної особи в умовах пандемії COVID-19: проблеми здійснення і захисту : монографія / Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, К. І. Бєляков ; за ред. д. юрид. н., проф. Є. О. Харитонова, д. юрид. н., проф. О. І. Харитонової, к. юрид. н., доц. К. Г. Некіт. – Одеса : «Гельветика», 2019. – С. 119–137.

Мартинюк, Е. Свобода релігії в умовах пандемії / Е. Мартинюк, О. Никитченко // Права приватної особи в умовах пандемії COVID-19: проблеми здійснення і захисту : монографія / Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, К. І. Бєляков ; за ред. д. юрид. н., проф. Є. О. Харитонова, д. юрид. н., проф. О. І. Харитонової, к. юрид. н., доц. К. Г. Некіт. – Одеса : «Гельветика», 2019. – С. 119–137.