Розділ для працівників

Результати опитування здобувачів щодо змісту і викладання навчальних дисциплін

Службова сторінка

Перегляд інформації доступний для облікових записів відповідних деканатів та випускних кафедр.

 

014 Середня освіта 

Бакалаврат

014-11 Фізична культура

Освітньо-професійна програма
ID 50579

Переглянути результати опитування

 

022 Дизайн 

Бакалаврат

022-1 Архітектурний дизайн

Освітньо-професійна програма
ID 50980

Переглянути результати опитування

 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

Бакалаврат

029-1 Інформаційна діяльність

Освітньо-професійна програма
ID 50660

Переглянути результати опитування

Магістратура

029-1 Інформаційна діяльність

Освітньо-професійна програма
ID 50766

Переглянути результати опитування

 

032 Історія та археологія 

Аспірантура

032-0 Історія та археологія

Освітньо-наукова програма
ID 50847

Переглянути результати опитування

 

033 Філософія 

Аспірантура

033-0 Філософія

Освітньо-наукова програма
ID 50830

Переглянути результати опитування

 

034 Культурологія 

Бакалаврат

034-0 Культурологія

Освітньо-професійна програма
ID 50621

Переглянути результати опитування

Магістратура

034-2 Культурологія, кіберкультура, культурна урбаністика

Освітньо-професійна програма
ID 50799

Переглянути результати опитування

 

035 Філологія 

Бакалаврат

035-41 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Освітньо-професійна програма
ID 52261

Переглянути результати опитування

 

051 Економіка 

Бакалаврат 

051-1 Економіка підприємства

Освітньо-професійна програма
ID 50623

Переглянути результати опитування

051-2 Економічна кібернетика

Освітньо-професійна програма
ID 50622

Переглянути результати опитування

051-3 Комп’ютерні та інформаційні технології в економічній діяльності

Освітньо-професійна програма
ID 50776

Переглянути результати опитування

Магістратура

051-1 Економіка підприємства

Освітньо-професійна програма
ID 50767

Переглянути результати опитування

051-2 Економічна кібернетика

Освітньо-професійна програма
ID 50768

Переглянути результати опитування

051-4 Прикладна економіка

Освітньо-професійна програма
ID 50777

Переглянути результати опитування

Магістратура ОНП

051-1 Економіка підприємства

Освітньо-наукова програма
ID 50780

Переглянути результати опитування

051-2 Економічна кібернетика

Освітньо-наукова програма
ID 50779

Переглянути результати опитування

051-4 Прикладна економіка

Освітньо-наукова програма
ID 50778

Переглянути результати опитування

Аспірантура

051-0 Економіка

Освітньо-наукова програма
ID 50831

Переглянути результати опитування

 

053 Психологія 

Бакалаврат

053-0 Психологія

Освітньо-професійна програма
ID 50624

Переглянути результати опитування

 

061 Журналістика 

Бакалаврат

061-0 Журналістика

Освітньо-професійна програма
ID 50625

Переглянути результати опитування

 

071 Облік і оподаткування

Бакалаврат

071-0 Облік і оподаткування

Освітньо-професійна програма
ID 50672

Переглянути результати опитування

071-1 Облік та контроль в готельно-ресторанному бізнесі

Освітньо-професійна програма
ID 50673

Переглянути результати опитування

Магістратура

071-0 Облік і оподаткування

Освітньо-професійна програма
ID 50769

Переглянути результати опитування

 

073 Менеджмент 

Бакалаврат

073-1 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Освітньо-професійна програма
ID 50627

Переглянути результати опитування

073-2 Менеджмент інноваційної діяльності

Освітньо-професійна програма
ID 50628

Переглянути результати опитування

073-3 Менеджмент організацій і адміністрування

Освітньо-професійна програма
ID 50629

Переглянути результати опитування

073-5 Менеджмент туризму та гостинності

Освітньо-професійна програма
ID 50671

Переглянути результати опитування

073-8 Менеджмент міжнародного бізнесу

Освітньо-професійна програма
ID 50775

Переглянути результати опитування

Магістратура

073-3 Менеджмент організацій і адміністрування

Освітньо-професійна програма
ID 50770

Переглянути результати опитування

073-5 Менеджмент туризму та гостинності

Освітньо-професійна програма
ID 50785

Переглянути результати опитування

073-6 Управління фінансово-економічною безпекою

Освітньо-професійна програма
ID 50788

Переглянути результати опитування

073-8 Менеджмент міжнародного бізнесу

Освітньо-професійна програма
ID 50784

Переглянути результати опитування

Магістратура ОНП

073-3 Менеджмент організацій і адміністрування

Освітньо-наукова програма
ID 50782

Переглянути результати опитування

Аспірантура

073-0 Менеджмент

Освітньо-наукова програма
ID 50832

Переглянути результати опитування

 

075 Маркетинг 

Бакалаврат

075-0 Маркетинг

Освітньо-професійна програма
ID 50630

Переглянути результати опитування

Магістратура

075-0 Маркетинг

Освітньо-професійна програма
ID 50771

Переглянути результати опитування

Аспірантура 

075-0 Маркетинг

Освітньо-наукова програма
ID 50848

Переглянути результати опитування

 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Бакалаврат

076-1 Економіко-правове забезпечення підприємництва

Освітньо-професійна програма
ID 50631

Переглянути результати опитування

076-2 Торговельне підприємництво

Освітньо-професійна програма
ID 50632

Переглянути результати опитування

Магістратура

076-0 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітньо-професійна програма
ID 50792

Переглянути результати опитування

Аспірантура

076-0 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітньо-наукова програма
ID 50833

Переглянути результати опитування

 

101 Екологія

Бакалаврат

101-1 Екологічна безпека

Освітньо-професійна програма
ID 50698

Переглянути результати опитування

Магістратура

101-1 Екологічна безпека

Освітньо-професійна програма
ID 50809

Переглянути результати опитування

 

104 Фізика та астрономія

Бакалаврат

104-1 Фізика ядра та фізика високих енергій

Освітньо-професійна програма
ID 50803

Переглянути результати опитування

Магістратура

104-1 Фізика ядра та фізика високих енергій

Освітньо-професійна програма
ID 50804

Переглянути результати опитування

Аспірантура

104-0 Фізика ядра, елементарних частинок та високих енергій

Освітньо-наукова програма
ID 50834

Переглянути результати опитування

 

113 Прикладна математика

Бакалаврат

113-1 Математичне забезпечення комп’ютерних систем

Освітньо-професійна програма
ID 50817

Переглянути результати опитування

Магістратура

113-0 Прикладна математика

Освітньо-професійна програма
ID 50818

Переглянути результати опитування

 

121 Інженерія програмного забезпечення

Бакалаврат

121-0 Інженерія програмного забезпечення

Освітньо-професійна програма
ID 50636

Переглянути результати опитування

Магістратура

121-0 Інженерія програмного забезпечення

Освітньо-професійна програма
ID 50820

Переглянути результати опитування

Аспірантура

121-0 Інженерія програмного забезпечення

Освітньо-наукова програма
ID 50835

Переглянути результати опитування

 

122 Комп’ютерні науки

Бакалаврат

122-0 Комп’ютерні науки

Освітньо-професійна програма
ID 50674

Переглянути результати опитування

122-1 Інтелектуальний аналіз даних

Освітньо-професійна програма
ID 50821

Переглянути результати опитування

122-2 Комп’ютерний дизайн

Освітньо-професійна програма
ID 50589

Переглянути результати опитування

122-3 Комп’ютерні науки та інформаційна безпека

Освітньо-професійна програма
ID 50872

Переглянути результати опитування

122-4 Програмне забезпечення систем захисту інформації

Освітньо-професійна програма
ID 50887

Переглянути результати опитування

122-11 Програмне забезпечення вбудованих та мобільних систем

Освітньо-професійна програма
ID 50901

Переглянути результати опитування

Магістратура

122-0 Комп’ютерні науки

Освітньо-професійна програма
ID 50827

Переглянути результати опитування

122-3 Комп’ютерні науки та інформаційна безпека

Освітньо-професійна програма
ID 50873

Переглянути результати опитування

122-4 Програмне забезпечення систем захисту інформації

Освітньо-професійна програма
ID 50888

Переглянути результати опитування

122-7 Управління ІТ-проектами

Освітньо-професійна програма
ID 50829

Переглянути результати опитування

122-8 Інформаційні технології проектування

Освітньо-професійна програма
ID 50620

Переглянути результати опитування

Магістратура ОНП

122-0 Комп’ютерні науки

Освітньо-наукова програма
ID 50828

Переглянути результати опитування

Аспірантура

122-0 Комп’ютерні науки

Освітньо-наукова програма
ID 50837

Переглянути результати опитування

 

123 Комп’ютерна інженерія, комп’ютерні системи та мережі

Бакалаврат

123-2 Комп’ютерні системи та мережі

Освітньо-професійна програма
ID 50637

Переглянути результати опитування

123-3 Програмовані мобільні системи

Освітньо-професійна програма
ID 50826

Переглянути результати опитування

123-4 Спеціалізовані комп’ютерні системи

Освітньо-професійна програма
ID 50583

Переглянути результати опитування

Магістратура

123-2 Комп’ютерні системи та мережі

Освітньо-професійна програма
ID 50824

Переглянути результати опитування

123-4 Спеціалізовані комп’ютерні системи

Освітньо-професійна програма
ID 50825

Переглянути результати опитування

Аспірантура

123-0 Комп’ютерна інженерія

Освітньо-наукова програма
ID 50851

Переглянути результати опитування

 

124 Системний аналіз

Бакалаврат

124-1 Системний аналіз, управління і аналітика

Освітньо-професійна програма
ID 51599

Переглянути результати опитування

 

125 Кібербезпека

Бакалаврат

125-0 Кібербезпека

Освітньо-професійна програма
ID 50645

Переглянути результати опитування

125-1 Соціальна інженерія

Освітньо-професійна програма
ID 50874

Переглянути результати опитування

125-2 Управління кібербезпекою

Освітньо-професійна програма
ID 50646

Переглянути результати опитування

Магістратура

125-0 Кібербезпека

Освітньо-професійна програма
ID 50875

Переглянути результати опитування

Аспірантура

125-0 Кібербезпека

Освітньо-наукова програма
ID 50849

Переглянути результати опитування

 

126 Інформаційні технології

Бакалаврат

126-0 Інформаційні системи та технології

Освітньо-професійна програма
ID 50773

Переглянути результати опитування

Магістратура

126-0 Інформаційні системи та технології

Освітньо-професійна програма
ID 50916

Переглянути результати опитування

 

131 Прикладна механіка 

Бакалаврат

131-1 Динаміка, міцність машин та транспортних засобів

Освітньо-професійна програма
ID 50853

Переглянути результати опитування

131-2 Інженерія логістичних систем

Освітньо-професійна програма
ID 50855

Переглянути результати опитування

131-3 Технологія машинобудування та програмування обладнання

Освітньо-професійна програма
ID 50585

Переглянути результати опитування

131-4 Комп’ютерне проектування та дизайн машин

Освітньо-професійна програма
ID 50586

Переглянути результати опитування

131-5 Мехатроніка та промислові роботи

Освітньо-професійна програма
ID 50857

Переглянути результати опитування

Магістратура

131-1 Динаміка, міцність машин та транспортних засобів

Освітньо-професійна програма
ID 50854

Переглянути результати опитування

131-2 Інженерія логістичних систем

Освітньо-професійна програма
ID 50856

Переглянути результати опитування

131-3 Технологія машинобудування та програмування обладнання

Освітньо-професійна програма
ID 50615

Переглянути результати опитування

131-4 Комп’ютерне проектування та дизайн машин

Освітньо-професійна програма
ID 50616

Переглянути результати опитування

131-5 Мехатроніка та промислові роботи

Освітньо-професійна програма
ID 50858

Переглянути результати опитування

Аспірантура

131-0 Прикладна механіка

Освітньо-наукова програма
ID 50838

Переглянути результати опитування

 

132 Матеріалознавство 

Бакалаврат

132-1 Матеріалознавство та інженерія поверхні

Освітньо-професійна програма
ID 50601

Переглянути результати опитування

Магістратура

132-1 Матеріалознавство та інженерія поверхні

Освітньо-професійна програма
ID 50619

Переглянути результати опитування

 

133 Галузеве машинобудування

Бакалаврат

133-1 Автоспортивний інжиніринг

Освітньо-професійна програма
ID 50648

Переглянути результати опитування

133-2 Комп'ютерне проектування та діагностика колісних транспортних засобів

Освітньо-професійна програма
ID 50704

Переглянути результати опитування

133-4 Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання

Освітньо-професійна програма
ID 50650

Переглянути результати опитування

Магістратура

133-1 Автоспортивний інжиніринг

Освітньо-професійна програма
ID 50864

Переглянути результати опитування

133-3 Колісні та гусеничні транспортні засоби

Освітньо-професійна програма
ID 50863

Переглянути результати опитування

133-4 Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання

Освітньо-професійна програма
ID 50862

Переглянути результати опитування

 

136 Металургія

Бакалаврат

136-1 Художнє та ювелірне литво

Освітньо-професійна програма
ID 50587

Переглянути результати опитування

Магістратура

136-2 Ливарне виробництво чорних та кольорових металів та сплавів

Освітньо-професійна програма
ID 50617

Переглянути результати опитування

Аспірантура

136-0 Металургія

Освітньо-наукова програма
ID 50850

Переглянути результати опитування

 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Бакалаврат

141-1 Електричні машини та електричний транспорт

Освітньо-професійна програма
ID 50676

Переглянути результати опитування

141-2 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

Освітньо-професійна програма
ID 50652

Переглянути результати опитування

141-3 Інженерія розумних електротехнічних систем

Освітньо-професійна програма
ID 50793

Переглянути результати опитування

141-4 Електропостачання та енергетичний менеджмент

Освітньо-професійна програма
ID 50651

Переглянути результати опитування

141-5 Енергетичні комплекси і системи

Освітньо-професійна програма
ID 50892

Переглянути результати опитування

141-6 Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

Освітньо-професійна програма
ID 50653

Переглянути результати опитування

141-7 Електричні машини в мехатронних системах

Освітньо-професійна програма
ID 50706

Переглянути результати опитування

141-8 Експлуатація суднового електромеханічного обладнання і засобів автоматизації

Освітньо-професійна програма
ID 51257

Переглянути результати опитування

141-9 Відновлювані джерела енергії та енергокомплекси

Освітньо-професійна програма
ID 52250

Переглянути результати опитування

Магістратура

141-1 Електричні машини та електричний транспорт

Освітньо-професійна програма
ID 50795

Переглянути результати опитування

141-2 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

Освітньо-професійна програма
ID 50794

Переглянути результати опитування

141-4 Електропостачання та енергетичний менеджмент

Освітньо-професійна програма
ID 50796

Переглянути результати опитування

141-9 Відновлювані джерела енергії та енергокомплекси

Освітньо-професійна програма
ID 52251

Переглянути результати опитування

Аспірантура

141-0 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітньо-наукова програма
ID 50840

Переглянути результати опитування

 

143 Атомна енергетика

Бакалаврат

143-0 Атомна енергетика

Освітньо-професійна програма
ID 50677

Переглянути результати опитування

143-2 Радіаційний контроль та моніторинг на атомних електростанціях

Освітньо-професійна програма
ID 50813

Переглянути результати опитування

Магістратура

143-0 Атомна енергетика

Освітньо-професійна програма
ID 50917

Переглянути результати опитування

143-2 Радіаційний контроль та моніторинг на атомних електростанціях

Освітньо-професійна програма
ID 50814

Переглянути результати опитування

Аспірантура

143-0 Атомна енергетика

Освітньо-наукова програма
ID 50841

Переглянути результати опитування

 

144 Теплоенергетика

Бакалаврат

144-1 Теплоенергетика та менеджмент енергозбереження

Освітньо-професійна програма
ID 50707

Переглянути результати опитування

144-2 Теплові електростанції та інноваційні енергетичні технології

Освітньо-професійна програма
ID 50932

Переглянути результати опитування

Магістратура

144-4 Теплові електричні станції та інноваційні енергетичні технології

Освітньо-професійна програма
ID 50816

Переглянути результати опитування

Аспірантура

144-0 Теплоенергетика

Освітньо-наукова програма
ID 50842

Переглянути результати опитування

 

151 Автоматизація та комп′ютерно-інтегровані технології 

Бакалаврат

151-1 Інтелектуальні комп’ютерні системи управління

Освітньо-професійна програма
ID 50654

Переглянути результати опитування

151-2 Комп’ютерні технології автоматизації

Освітньо-професійна програма
ID 50655

Переглянути результати опитування

Магістратура

151-1 Інтелектуальні комп’ютерні системи управління

Освітньо-професійна програма
ID 50823

Переглянути результати опитування

Магістратура ОНП

151-1 Інтелектуальні комп’ютерні системи управління

Освітньо-наукова програма
ID 50822

Переглянути результати опитування

151-2 Комп’ютерні технології автоматизації

Освітньо-наукова програма
ID 50920

Переглянути результати опитування

Аспірантура

151-0 Автоматизація та комп′ютерно-інтегровані технології

Освітньо-наукова програма
ID 50713

Переглянути результати опитування

 

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

Бакалаврат

152-1 Метрологія та менеджмент якості

Освітньо-професійна програма
ID 50588

Переглянути результати опитування

Магістратура

152-1 Метрологія та менеджмент якості

Освітньо-професійна програма
ID 50618

Переглянути результати опитування

Аспірантура

152-0 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Освітньо-наукова програма
ID 50843

Переглянути результати опитування

 

161 Хімічні технології та інженерія

Бакалаврат

161-1 Хімічні технології органічних речовин

Освітньо-професійна програма
ID 50866

Переглянути результати опитування

161-2 Хімічні технології неорганічних речовин

Освітньо-професійна програма
ID 50868

Переглянути результати опитування

161-3 Комп’ютерна хімія та молекулярне моделювання

Освітньо-професійна програма
ID 50577

Переглянути результати опитування

Магістратура

161-1 Хімічні технології органічних речовин

Освітньо-професійна програма
ID 50867

Переглянути результати опитування

161-2 Хімічні технології неорганічних речовин

Освітньо-професійна програма
ID 50869

Переглянути результати опитування

Аспірантура

161-0 Хімічні технології та інженерія

Освітньо-наукова програма
ID 50844

Переглянути результати опитування

 

163 Біомедична інженерія

Бакалаврат

163-0 Біомедична інженерія

Освітньо-професійна програма
ID 50578

Переглянути результати опитування

 

171 Електроніка

Бакалаврат

171-1 Електронно-обчислювальна техніка

Освітньо-професійна програма
ID 50876

Переглянути результати опитування

Магістратура

171-2 Електронні пристрої та системи

Освітньо-професійна програма
ID 50877

Переглянути результати опитування

Аспірантура

171-0 Електроніка

Освітньо-наукова програма
ID 50845

Переглянути результати опитування

 

172 Телекомунікації та радіотехніка

Бакалаврат

172-1 Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Освітньо-професійна програма
ID 50884

Переглянути результати опитування

172-2 Мобільні радіоелектронні пристрої, телекомунікаційні системи та мережі

Освітньо-професійна програма
ID 50882

Переглянути результати опитування

172-4 Радіоелектронні та телекомунікаційні системи

Освітньо-професійна програма
ID 50878

Переглянути результати опитування

Магістратура

172-1 Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Освітньо-професійна програма
ID 50885

Переглянути результати опитування

172-2 Мобільні радіоелектронні пристрої, телекомунікаційні системи та мережі

Освітньо-професійна програма
ID 50883

Переглянути результати опитування

172-4 Радіоелектронні та телекомунікаційні системи

Освітньо-професійна програма
ID 50879

Переглянути результати опитування

Аспірантура

172-0 Телекомунікації та радіотехніка

Освітньо-наукова програма
ID 50846

Переглянути результати опитування

 

226 Фармація, промислова фармація

Бакалаврат

226-1 Технології фармацевтичних препаратів

Освітньо-професійна програма
ID 50656

Переглянути результати опитування

Магістратура

226-1 Технології фармацевтичних препаратів

Освітньо-професійна програма
ID 50870

Переглянути результати опитування

Магістратура ПЗСО

226-4 Фармація

Освітньо-професійна програма
ID 50871

Переглянути результати опитування

 

231 Соціальна робота 

Бакалаврат

231-0 Соціальна робота

Освітньо-професійна програма
ID 50661

Переглянути результати опитування

Магістратура

231-0 Соціальна робота

Освітньо-професійна програма
ID 50774

Переглянути результати опитування

 

274 Автомобільний транспорт 

Бакалаврат

274-0 Автомобільний транспорт

Освітньо-професійна програма
ID 50657

Переглянути результати опитування

Магістратура

274-1 Автомобілі та автомобільне господарство

Освітньо-професійна програма
ID 50865

Переглянути результати опитування

 

281 Публічне управління та адміністрування 

Бакалаврат

281-0 Публічне управління та адміністрування

Освітньо-професійна програма
ID 50658

Переглянути результати опитування

Магістратура

281-0 Публічне управління та адміністрування

Освітньо-професійна програма
ID 50541

Переглянути результати опитування

 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

Бакалаврат

291-0 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Освітньо-професійна програма
ID 50659

Переглянути результати опитування