Розділ для студентів заочної форми навчання

Вибіркові навчальні дисципліни ▪ Бакалаврат

Кожен студент має право самостійно обирати навчальні дисципліни у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 60 кредитів ЄКТС.

Навчальні дисципліни обирають відповідно до Положення.

Заяву про обрані дисципліни необхідно подати до свого деканату у встановлений термін.

Навчальні дисципліни обираються наступнім чином:

  • перший курс – на 3 та 4 семестр;
  • другий курс – на 5 та 6 семестр;
  • третій курс – на 7 та 8 семестр;
  • четвертий курс – на 9 та 10 семестр.

 

Для перегляду переліку вибіркових дисциплін та інформації про них оберіть, будь ласка, відповідну освітню програму з каталогу нижче.

Фільтри