Ви є тут

Вибіркові дисципліни

Доктор філософії ▪ Освітньо-наукова програма
Комп’ютерні науки

Підготовка на базі ступеня магістра, 2020 рік вступу

2

Інформаційні методи, моделі та технології в САПР
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Методологія створення сервіс орієнтованої архітектури ІС
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Стратегія проектування корпоративних ІС
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Теоретичні та прикладні аспекти обробки мультимедійних даних
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.