Ви є тут

Вибіркові дисципліни

Доктор філософії ▪ Освітньо-наукова програма
Атомна енергетика

Підготовка на базі ступеня магістра, 2020 рік вступу

2

Комп'ютерне моделювання устаткування та систем АЕС
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Залік.
Методи діагностики устаткування АЕС
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Радіаційний контроль та моніторинг на АЕС
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Залік.
Технологія теплоносіїв та моніторинг водно-хімічних режимів АЕС
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Залік.
Управління ядерними аваріями
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Залік.
Фізична ядерна безпека
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.