Ви є тут

Вибіркові дисципліни

Підготовка на базі ступеня бакалавра, 2020 рік вступу

2

Автоматизований моніторинг та діагностика обладнання АЕС
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Автоматизовані системи контролю радіаційного стану навколишнього середовища
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Безпека технічних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Експериментальні методи ядерної фізики
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Електрична частина АЕС
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Кадровий менеджмент
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Корекційна обробка теплоносіїв на АЕС
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Мембранні методи обробки води
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Методи оцінювання радіаційних ризиків
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Міграція радіонуклідів у довкіллі
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Оперативне управління енергоблоком АЕС
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Ремонт та наладка обладнання АЕС
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Системи ефективних комунікацій
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Системи обробки води
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Ситуації опромінення і аналіз безпеки
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Управління строком служби та зняття з експлуатації АЕС
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Хімічний контроль на АЕС
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Хімочистка обладнання АЕС
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Підготовка на базі ступеня бакалавра, 2019 рік вступу
Патентознавство
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: (денна форма).
Форма контрою: Залік.

1

Безпека технічних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Бочковський А.П.
Екологічна безпека
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Бочковський А.П.
Експеріментальні методи ядерної фізики
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 1 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Електрична частина АЕС
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Інтелектуальна власність та авторське право
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Методи оцінювання радіаційних ризиків
Кількість кредитів ЄКТС: 3.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Оперативне управління енергоблоком АЕС
Кількість кредитів ЄКТС: 3.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Ремонт та наладка обладнання АЕС
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 1 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Хімічний контроль на АЕС
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.

2

Автоматизовані системи контролю радіаційного стану навколишнього середовища
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Діагностика обладнання АЕС
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Кадровий менеджмент
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Міграція радіонуклідів в довкіллі
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Організаційна психологія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Викладач: Корнещук В.В.
Професійна педагогіка
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Професійне навчання і професійна кар'єра
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Термодинамічний.аналіз та оптимізація АЕС
Кількість кредитів ЄКТС: 5.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Управління аваріями на АЕС
Кількість кредитів ЄКТС: 5.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Управління строком служби та зняття з експлуатації АЕС
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.