Ви є тут

Вибіркові дисципліни

Магістр ▪ Освітньо-професійна програма
Культурологія, кіберкультура, культурна урбаністика

Підготовка на базі ступеня бакалавра, 2020 рік вступу

1

Українська мова як іноземна 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.

2

Академічна культура
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Антропологія міста
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Бізнес-культура організацій
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Візуальність в епоху цифрових технологій
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Екологія культури: філософія, релігія, наука
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: доктор філософських наук, професор Чорна Л. В.
Інформаційна безпека: гуманітарний аспект
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Кадровий менеджмент
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: кандидат психологічних наук, доцент Колот С.О.
Кібер-антропологія
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Корпоративна культура
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Культурні та креативні індустрії в місті
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Міське самоврядування
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Організаційна психологія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Організаційне консультування
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: ст.викл. Гордієнко І.О.
Посткласичні культура і мистецтво
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Семіотика культури
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Сучасний медіапростір
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Теорія і практика креативної діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Українська мова як іноземна 2
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Філософська антропологія: ідеї, постаті, тексти
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: доктор філософських наук, професор Чорна Л. В.