Ви є тут

Вибіркові дисципліни

Магістр ▪ Освітньо-професійна програма
Фізика ядра та фізика високих енергій

Підготовка на базі ступеня бакалавра, 2021 рік вступу

1

Українська мова як іноземна
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 1 та 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.

2

Застосування аналітичних властивостей в фізиці високих енергій
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Кадровий менеджмент
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Нелінійна динаміка та якісна теорія стійкості розв'язків динамічних діференційних рівнянь
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Організаційна психологія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Основи експериментальної фізики високих енергій
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Радіаційна біофізика
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Релятивістська і нерялятивістська теорія розсіяння частинок
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Система ефективних комунікацій
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Сучасні проблеми ядерної фізики
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Теорія і методи розв'язування некоректних задач
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Теплофізичні процеси і режими із загостреням в реакторному паливі
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Українська мова як іноземна
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 1 та 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Фізика чорних дірок
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Функції Гріна і фейнманівські інтеграли в квантовій механіці
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Ядерна астрофізика
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Ядерно-фізични методи дослідження речовини
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Підготовка на базі ступеня бакалавра, 2020 рік вступу

1

Українська мова як іноземна
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 1 та 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.

2

Застосування аналітичних властивостей в фізиці високих енергій
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Кадровий менеджмент
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Нелінійна динаміка та якісна теорія стійкості розв'язків динамічних діференційних рівнянь
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Організаційна психологія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Основи експериментальної фізики високих енергій
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Радіаційна біофізика
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Релятивістська і нерялятивістська теорія розсіяння частинок
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Система ефективних комунікацій
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Сучасні проблеми ядерної фізики
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Теорія і методи розв'язування некоректних задач
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Теплофізичні процеси і режими із загостреням в реакторному паливі
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Українська мова як іноземна
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 1 та 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Фізика чорних дірок
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Функції Гріна і фейнманівські інтеграли в квантовій механіці
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Ядерна астрофізика
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Ядерно-фізични методи дослідження речовини
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.