Ви є тут

Вибіркові дисципліни

Магістр ▪ Освітньо-професійна програма
Прикладна математика

Підготовка на базі ступеня бакалавра, 2021 рік вступу

1

Українська мова як іноземна
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 1 та 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.

2

Data Mining для бізнес-аналітики
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Безпека технічних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Дискретні моделі
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Екологічна безпека
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Імітаційне моделювання складних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Кадровий менеджмент
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Контроль якості програмного забезпечення
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Математичне моделювання нелінійних динамічних процесів
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: доктор технічних наук, професор Дмитришин Д. В.
Математичні основи інформаційних технологій
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Методи та засоби моделювання бізнес процесів
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Методи та засоби моделювання управління бізнес процесами
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Моделювання динамічних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: доктор технічних наук, професор Дмитришин Д. В.
Нелінійні процеси та моделі
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: д.т.н., проф. Дмитришин Д.В.
Організаційна психологія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Пожежна безпека в міських системах
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Системи ефективних комунікацій
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Статистичні методи прогнозування
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Українська мова як іноземна
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 1 та 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Якість та надійність ІСТ
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Підготовка на базі ступеня бакалавра, 2020 рік вступу

1

Українська мова як іноземна
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 1 та 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.

2

Data Mining для бізнес-аналітики
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Безпека технічних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Екологічна безпека
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Імітаційне моделювання складних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Кадровий менеджмент
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Контроль якості програмного забезпечення
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Математичне моделювання нелінійних динамічних процесів
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: доктор технічних наук, професор Дмитришин Д. В.
Математичні основи інформаційних технологій
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Методи та засоби моделювання бізнес процесів
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Методи та засоби моделювання управління бізнес процесами
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Моделювання динамічних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: доктор технічних наук, професор Дмитришин Д. В.
Нелінійні процеси та моделі
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: д.т.н., проф. Дмитришин Д.В.
Організаційна психологія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Пожежна безпека в міських системах
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Системи ефективних комунікацій
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Статистичні методи прогнозування
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Теорія часових рядів
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Українська мова як іноземна
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 1 та 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Якість та надійність ІСТ
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.