Ви є тут

Вибіркові дисципліни

Магістр ▪ Освітньо-професійна програма
Мехатроніка та промислові роботи

Підготовка на базі ступеня бакалавра, 2019 рік вступу

1

Безпека технічних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Екологічна безпека
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Інформаційні та вимірювальні пристрої
Кількість кредитів ЄКТС: 3.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Математична фізика
Кількість кредитів ЄКТС: 3.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Менеджмент і маркетинг інноваційної діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 3.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Мобільні роботи
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Мобільні роботи
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Захист курсового проекту.
Моделювання логістичних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 3.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Монтаж, експлуатація та ремонт ГВС
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Монтаж, експлуатація та ремонт ГВС
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Захист курсового проекту.
Проектування ГВС
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Проектування ГВС
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Захист курсового проекту.
Теорія автоматизованого керування машинами
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Транспортна логістика
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Транспортна логістика
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Захист курсового проекту.
Українська мова як іноземна 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.

2

Будівельна механіка самохідних транспортних засобів
Кількість кредитів ЄКТС: 7.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Інтелектуальна власність та авторське право
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Кадровий менеджмент
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Організаційна психологія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Патентознавство
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Професійна педагогіка
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Психологія навчання і професійна кар'єра
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Спеціалізовані комп'ютерні системи автоматизованого проектування машин
Кількість кредитів ЄКТС: 7.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Українська мова як іноземна 2
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.