Ви є тут

Вибіркові дисципліни

Магістр ▪ Освітньо-професійна програма
Матеріалознавство та інженерія поверхні

Підготовка на базі ступеня бакалавра, 2020 рік вступу

1

Українська мова як іноземна**
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к. філол. н., доц. Коляда-Березовська Т.Ф.

2

Діагностика та методи контролю якості поверхні
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Інженерія поверхонь газотермічними методами
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Інтелектуальні системи в інженерії поверхонь
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Інформаційні технології в матеріалознавстві
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Кадровий менеджмент
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Компьютерне моделювання термодинамічних процесів в матеріалознавстві
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Компьютерні технології в інженерії поверхонь
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Математичне моделювання технічних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Методи високотемпературної інженерії поверхонь
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Обладнання високотемпературної інженерії поверхонь
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Організаційна психологія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: доктор педагогічних наук, професор Корнещук В.В., ст.викл. Гордієнко І.О.
Основи матеріалознавства при зварюванні
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Професійна педагогіка
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: доктор педагогічних наук, професор Корнещук В. В.
Системи ефективних комунікацій
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Залік.
Сучасні методи термодинамічної інженерії поверхонь
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Триботехнічні матеріали
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська мова як іноземна*
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к. філол. н., доц. Коляда-Березовська Т.Ф.
Підготовка на базі ступеня бакалавра, 2019 рік вступу

1

Безпека технічних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Бочковський А.П.
Екологічна безпека
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Бочковський А.П.
Інженерія поверхонь газотермічними методами
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Інтелектуальні системи в інженерії поверхонь
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Інформаційні технології в матеріалознавстві
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Компьютерне моделювання термодинамічних процесів в матеріалознавстві
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Методи та обладнання високотемпературної інженерії поверхонь
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Сучасні методи термодинамічної інженерії поверхонь
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Українська мова як іноземна 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.

2

Дільниці та обладнання газотермічної інженерії поверхонь
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Інтелектуальна власність та авторське право
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Кадровий менеджмент
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Патентознавство
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Професійна педагогіка
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Залік.
Професійне навчання і професійна кар'єра
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Триботехнічні матеріали
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Українська мова як іноземна 2
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.

3

Організаційна психологія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Викладач: Корнещук В.В.