Ви є тут

Вибіркові дисципліни

Магістр ▪ Освітньо-професійна програма
Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів

Підготовка на базі ступеня бакалавра, 2021 рік вступу

1

Українська мова як іноземна 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Залік.

2

Інженерія поверхонь газотермічними методами
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Кадровий менеджмент
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Комп`ютерне моделювання термодинамічних процесів
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Залік.
Кристалографія та мінералогія
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Математичне моделювання технічних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Металургія кольорових металів
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Організаційна психологія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Плавка кольорових металів
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Професійна педагогіка
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Системи ефективних комунікацій
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Сучасні методи термодинамічної інженерії поверхонь
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Теорія експерименту в наукових дослідженнях
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Залік.
Теорія та практика наукових досліджень
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська мова як іноземна 2
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою:
Управління процесами отримання виливків з заданими властивостями
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Художнє литво
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Ювелірнє литво
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Підготовка на базі ступеня бакалавра, 2020 рік вступу

1

Українська мова як іноземна 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.

2

Інженерія поверхонь газотермічними методами
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Кадровий менеджмент
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Залік.
Комп`ютерне моделювання термодинамічних процесів
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Кристалографія та мінералогія
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Математичне моделювання технічних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Металургія кольорових металів
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Організаційна психологія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Плавка кольорових металів
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Професійна педагогіка
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Залік.
Системи ефективних комунікацій
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Залік.
Сучасні методи термодинамічної інженерії поверхонь
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Теорія експерименту в наукових дослідженнях
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Теорія та практика наукових досліджень
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська мова як іноземна 2
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Управління процесами отримання виливків з заданими властивостями
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Художнє литво
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Ювелірнє литво
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.