Як розраховується конкурсний бал

Для вступу на навчання для здобуття освітньо-наукового ступеня Доктор філософії на основі освітнього ступеню Магіста (ОКР Спеціаліст) конкурсний бал розраховується за наступною формулою:

КБА =  k1·П1 + k2·П2

де:

До участі у конкурсному відборі допускаються вступники, які склали вступні випробування з оцінкою не нижче встановленого мінімального рівня:

  • 140 балів – з вступного іспиту з іноземної мови;
  • 160 балів – з фахового випробування із спеціальності.