Іспит із іноземної мови

Вступний іспит з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської - за вибором вступника, в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти).

Вступник, який підтвердив свій рівень знання:

  • англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня);
  • німецької мови - дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня);
  • французької мови - дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня),

звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови.

Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного екзамену з іноземної мови з 200 балами.

Вступні випробування >>>Переглянути<<<

Аудиторні списки >>>Переглянути<<<

Вступний іспит з англійської мови
Аспірантура
Вступний іспит з іспанської мови
Аспірантура
Вступний іспит з німецької мови
Аспірантура
Вступний іспит з французької мови
Аспірантура