Додаткові бали при вступі

Особам, що мають опубліковані наукові праці за проблематикою спеціальності, на яку вони вступають, до конкурсного бала за результатами експертизи рішенням Приймальної комісії нашого навчального закладу зараховується додатково:

  • 5 балів за статтю, опубліковану в науковому фаховому виданні;
  • 15 балів за статтю, опубліковану в науковому виданні, що входить до наукометрічнаої бази SCOPUS, WOS, core collection;
  • 5 балів за патент України або іноземних держав (у тому числі особам, що є співавторами патенту).