Інформація для нових аспірантів

Інформацію, що наведено на сторінці стосується 2022 року вступу

Здобувачі вищої освіти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 календарних днів від дати їх початку відраховуються їз закладу вищої освіти.