Порядок подання заяв

Інформацію, що наведено на сторінці стосується 2022 року вступу

Вступники для здобуття ступеня доктора філософії подають заяви до приймальної комісії нашого навчального закладу на участь у конкурсному відборі (далі - заява).

Під час подання заяви вступник пред’являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу;
 • військовий квиток (для військовозобов'язаних);
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

У заяві вступник вказує назву спеціальності та конкурсну пропозицію. Перелік конкурсних пропозицій (відповідають номеру та назві відповідної спеціальності) для вступу до аспірантури у 2022 році: 

 • 033 Філософія;
 • 051 Економіка;
 • 073 Менеджмент; 075 Маркетинг; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • 104 Фізика та астрономія;
 • 121 Інженерія програмного забезпечення; 122 Комп'ютерні науки; 123 Комп’ютерна інженерія; 125 Кібербезпека;
 • 131 Прикладна механіка; 136 Металургія;
 • 141 Електроенергетика,електротехніка та електромеханіка; 143 Атомна енергетика; 144 Теплоенергетика;
 • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;
 • 172 Телекомунікації та радіотехніка;
 • 281 Публічне управління та адміністрування.

До заяви вступник додає:

 • рекомендаційний лист, сформульований на підставі докладу вступника на відкритому засіданні кафедри з презентацією дослідницьких пропозицій чи досягнень, підписаний передбачуваним науковим керівником, з візами відповідних завідувача кафедри та директора інституту або декана факультету;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; копію документа, що посвідчує особу та громадянство (першої, другої сторінок і сторінки з позначкою про реєстрацію за місцем проживання);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • копію військового квитка (для військовозобов'язаних);
 • копію документу про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів, тез конференцій (по одній копії кожної публікації, що підтверджується наявністю оригінального паперового носія або посилання на відповідний сайт - за наявністю);
 • документи, які підтверджують наявність призових місць в студентських наукових конкурсах, олімпіадах (за наявністю);

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією нашого навчального закладу, або в установленому законодавством порядку. Копії документів, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються. Приймальна комісія розглядає заяви і документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до нашого навчального закладу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви н відповідну спеціальність у нашому навчальному закладі. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання та встановлення еквівалентності


Сервіси для отримання інформації (реквізитів) про освітні документи, у разі їх втрати, або з інших причин.

У 2022 році багато вступників змінили місце перебування у зв’язку з військовим діями на території України. Реквізити виданих документів про здобуту освіту могли не зберегтися, як і самі документи. Для таких вступників Державне підприємство «Інфоресурс» разом з МОН розробили електронні сервіси для отриманні реквізитів виданих освітніх документів вступників.

Перевірити видані освітні документи можливо за посиланням:

На даний час доступні наступні сервіси: якщо вступник має кваліфікований електронний підпис (КЕП) або інші види електронного цифрового підпису, може скористатися наступним посиланням для отримання реквізитів виданих освітніх документів:

якщо вступник не має КЕП або електронного цифрового підпису теж може отримати реквізити виданих освітніх документів: