Як розраховується конкурсний бал

Вступ на перший курс навчання д ля здобуття ступеня бакалавра на основі повноїї загальної середньої освіти відбувається наступним чином: Конкурсний відбір здійснюється за результатами НМТ 2022р. та/або сертифікатами ЗНО 2019-2021р. та розгляду мотиваційних листів або тільки за результатами складання творчого конкурсу (для спеціальностей: 022 «Дизайн» спеціалізація «Графічний дизайн»).

Конкурсний бал розраховується наступним чином:

КББ = (k1 · П1 + k 2 · П2 + k 3 · П3 ) / (k1+ k 2+k)+ ОУ або КБ = ТК;

де:

 •  П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів НМТ (таблиця переведення тестових балів з української мови, математики, історії України національного мультипредметного тесту до шкали 100-200); 
 •  ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів у рік вступу (за шкалою від 0 до 10 балів) при вступі на спеціальності групи підтримки. Кількість балів за успішне закінчення підготовчих курсів Університету розраховуються як середнє арифметичне за отриманими оцінками з округленням до десятих частин (отримані бали оприлюднюється Приймальною комісією до початку прийому заяв про участь у конкурсі).
 •   k1, k2, k3 – невід’ємні вагові коефіцієнти для кожної спеціальності наведено у розділі конкурсних пропозицій «ТИСНИ ТУТ». Сума коефіцієнтів k1, k2, k3 для кожної конкурсної пропозиції дорівнює 1.
 •   ТК – оцінка творчого конкурсу.

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК) та галузевий (ГК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

До конкурсного відбору допускаються вступники, конкурсний бал яких не менше ніж:

 • 100,000 балів – на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня бакалавр, крім спеціальностей 281 «Публічне управління та адміністрування», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» та 292 «Міжнародні економічні відносини»;
 • 125,000 балів – на місця за кошти державного замовлення для здобуття ступеня бакалавр, крім спеціальностей 281 «Публічне управління та адміністрування», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» та 292 «Міжнародні економічні відносини»;
 • 140,000 балів – для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями, 281 «Публічне управління та адміністрування», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії та 292 «Міжнародні економічні відносини».
Результати Зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 року з Української мови і літератури/Української мови, Математики та Історії України за бажанням вступника можуть бути зараховані замість відповідних предметів НМТ, якщо різниця балів НМТ та ЗНО 2019-2021р. з відповідного предмету не перевищує 15 балів.

У випадку вступу за результатами сертифікатів ЗНО 2019-2021 років формула конкурсного балу вступника (КББ) буде мати вид:
  

КББ(2019-2021) = (k1 · П1 + k 2 · П2 + k 3 · П3 ) / (k1+ k 2+k);

де:    

 • П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів. Таблиця з конкурсними предметами у яких наведено відповідність року сертифікатів ЗНО конкурсним пропозиціям наведено у додатку до Правил прийому;
 • k1, k2, k3 – невід’ємні вагові коефіцієнти для кожної спеціальності визначені, у додатку до Правил прийому, у якому наведено відповідність року вступу до сертифікату ЗНО.
Для участі у конкурсі на навчання за кошити державного бюджету або за кошти фізичних та/або юридичних осіб, вступники повинні скласти та подати сертифікати НМТ, або ЗНО 2019-2021р. для навчання на наступнтх спеціальностях:
 • 035 «Філологія»;
 • 051 «Економіка»; 053 «Психологія»;
 • 061 «Журналістика»;
 • 071 «Облік і оподаткування»; 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; 073 «Менеджмент»; 075 «Маркетинг»; 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
 • 121 «Інженерія програмного забезпечення»; 122 «Комп’ютерні науки»; 123 «Комп’ютерна інженерія»; 124 «Системний аналіз»; 125 «Кібербезпека»; 126 «Інформаційні технології»;
 • 226 «Фармація, промислова фармація»;
 • 281 «Публічне управління та адміністрування»;
 • 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»; 292 «Міжнародні економічні відносини».
Для всіх інших спеціальностей для вступу на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, достатньо лише Мотиваційного листа!

Спеціальності групи підтримки: 
Перелік спеціальностей
 • 104 Фізика та астрономія;
 • 131 Прикладна механіка;
 • 132 Матеріалознавство;
 • 133 Галузеве машинобудування;
 • 136 Металургія;
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
 • 143 Атомна енергетика;
 • 144 Теплоенергетика;
 • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
 • 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;
 • 161 Хімічні технології та інженерія;
 • 171 Електроніка; 172 Телекомунікації та радіотехніка;
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія;
 • 274 Автомобільний транспорт.

Шкала переведння балів НМТ до 200 шкали
Українська мова

01 б НМТ відповідає 100
02 б НМТ відповідає 107
03 б НМТ відповідає 113
04 б НМТ відповідає 119
05 б НМТ відповідає 125
06 б НМТ відповідає 128
07 б НМТ відповідає 131
08 б НМТ відповідає 134
09 б НМТ відповідає 136
10 б НМТ відповідає 138
11 б НМТ відповідає 140
12 б НМТ відповідає 142
13 б НМТ відповідає 144
14 б НМТ відповідає 146
15 б НМТ відповідає 147
16 б НМТ відповідає 148
17 б НМТ відповідає 149
18 б НМТ відповідає 150
19 б НМТ відповідає 151
20 б НМТ відповідає 152
21 б НМТ відповідає 153
22 б НМТ відповідає 154
23 б НМТ відповідає 156
24 б НМТ відповідає 158
25 б НМТ відповідає 160
26 б НМТ відповідає 162
27 б НМТ відповідає 164
28 б НМТ відповідає 167
29 б НМТ відповідає 170
30 б НМТ відповідає 173
31 б НМТ відповідає 176
32 б НМТ відповідає 180
33 б НМТ відповідає 186
34 б НМТ відповідає 192
35 б НМТ відповідає 200

Математика

01 б НМТ відповідає 100
02 б НМТ відповідає 110
03 б НМТ відповідає 118
04 б НМТ відповідає 125
05 б НМТ відповідає 128
06 б НМТ відповідає 131
07 б НМТ відповідає 134
08 б НМТ відповідає 136
09 б НМТ відповідає 138
10 б НМТ відповідає 140
11 б НМТ відповідає 142
12 б НМТ відповідає 144
13 б НМТ відповідає 146
14 б НМТ відповідає 148
15 б НМТ відповідає 149
16 б НМТ відповідає 150
17 б НМТ відповідає 151
18 б НМТ відповідає 152
19 б НМТ відповідає 154
20 б НМТ відповідає 156
21 б НМТ відповідає 159
22 б НМТ відповідає 162
23 б НМТ відповідає 165
24 б НМТ відповідає 168
25 б НМТ відповідає 172
26 б НМТ відповідає 176
27 б НМТ відповідає 180
28 б НМТ відповідає 185
29 б НМТ відповідає 192
30 б НМТ відповідає 200

Історія України

01 б НМТ відповідає 100
02 б НМТ відповідає 107
03 б НМТ відповідає 113
04 б НМТ відповідає 119
05 б НМТ відповідає 125
06 б НМТ відповідає 128
07 б НМТ відповідає 131
08 б НМТ відповідає 134
09 б НМТ відповідає 136
10 б НМТ відповідає 138
11 б НМТ відповідає 140
12 б НМТ відповідає 142
13 б НМТ відповідає 144
14 б НМТ відповідає 146
15 б НМТ відповідає 147
16 б НМТ відповідає 148
17 б НМТ відповідає 149
18 б НМТ відповідає 150
19 б НМТ відповідає 151
20 б НМТ відповідає 152
21 б НМТ відповідає 153
22 б НМТ відповідає 154
23 б НМТ відповідає 156
24 б НМТ відповідає 158
25 б НМТ відповідає 160
26 б НМТ відповідає 162
27 б НМТ відповідає 164
28 б НМТ відповідає 167
29 б НМТ відповідає 170
30 б НМТ відповідає 173
31 б НМТ відповідає 176
32 б НМТ відповідає 180
33 б НМТ відповідає 186
34 б НМТ відповідає 192
35 б НМТ відповідає 200