Вступні випробування

Проведення річного оцінювання та ДПА в уповноваженому закладі загальної середньої освіти, для тих хто не має свідоцтва чи атестата про ПЗСО державного зразка:

 • Вступники, які не мають свідоцтва про ПЗСО (державного зразка) мають право пройти атестацію (ДПА) екстерном за курс ПЗСО. Представники приймальної комісії направляють вступників до уповноваженого закладу загальної середньої освіти у м. Одеса, вул. Преображенська 75, до Одеської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 118;
 • Результати річного оцінювання з навчальних предметів визначаються посадовою особою уповноваженого закладу загальної середньої освіти (ЗОШ № 118) відповідно до освітньої декларації та зазначаються в додатку до документа про ПЗСО як «атестований».

Проведення вступних іспитів у нашому навчальному закладу, для тих хто не має повного перкліку відповідних НМТ або ЗНО, або має нізьки показники:

 • Оцінки ДПА з української мови та Історії України, які отримано вступником під час складання річної атестації в уповноваженому закладі ЗСО № 118, можуть використовуватись як оцінки вступних іспитів до нашого навчального закладу;
 • Якщо вступник має свідоцтво про збобуття ПЗСО екстернатом або дистанційною формою здобуття освіти та не має повного преліку сертифікатів ЗНО, повиннен складати відповідні вступні іспити.
 • Якщо вступник не має сертифікатів ЗНО або НМТ, або їх бали є низькими, може складати вступі іспити у наш навчальний заклад з конкурсних предметів визначених у Правилах прийому до ОНПУ 2022 р, у відповідності з обраними конкурсними пропозиціями (КП).

Кожен вступник складає три вступні іспити або подає сертф. НМТ 2022р. або ЗНО 2019-2021р. з конкурсних предметів для обраних КП:

Перший конкурсний предмет

Конкурсні предмети визначені Порядком вступу до ЗВО у 2022р., або можливо використати ДПА з Укаїнської мови, яку вступник склав в уповноваженому закладі загальної середньої освіти

Другий конкурсний предмет

Конкурсні предмети визначені Порядком вступу до ЗВО у 2022р., або можливо використати ДПА з Історії України, яку вступник склав в уповноваженому закладі загальної середньої освіти

Третій конкурсний предмет

Конкурсні предмети визначені Порядком вступу до ЗВО у 2022р., або вступне випробування з загальноосвітнього предмету (Правила прийому) вуступник складає за наступним переліком, визначеним для конкурсних пропозицій нашого навчального закладу за спеціальностями:

 • вступне випробування з математики;
  • 014 – Середня освіта,
  • 029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа,
  • 034 – Культурологія,
  • 035 – Філологія,
  • 051 – Економіка,
  • 053 – Психологія,
  • 061 – Журналістика,
  • 071 – Облік і оподаткування,
  • 073 – Менеджмент,
  • 075 – Маркетинг,
  • 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність,
  • 104 – Фізика та астрономія,
  • 113 – Прикладна математика,
  • 121 – Інженерія програмного забезпечення,
  • 122 – Комп'ютерні науки,
  • 123 – Комп'ютерна інженерія,
  • 124 – Системний аналіз,
  • 125 – Кібербезпека,
  • 126 – Інформаційні системи та технології;
  • 131 – Прикладна механіка,
  • 132 – Матеріалознавство,
  • 133 – Галузеве машинобудування,
  • 136 – Металургія,
  • 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка,
  • 143 – Атомна енергетика,
  • 144 – Теплоенергетика,
  • 151 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології,
  • 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка,
  • 161 – Хімічні технології та інженерія,
  • 163 – Біомедична інженерія,
  • 171 – Електроніка,
  • 172 – Телекомунікації та радіотехніка,
  • 226 – Фармація, промислова фармація,
  • 231 – Соціальна робота,
  • 274 – Автомобільний транспорт,
  • 281 – Публічне управління та адміністрування,
  • 291 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії,
  • 292 – Міжнародні економічні відносини.
 • складають творчий конкурс.
  • 022 – Дизайн.