Інформація для нових студентів

Здобувачі вищої освіти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 календарних днів від дати їх початку відраховуються їз закладу вищої освіти.

Отримання інформації стосовно початку навчального процесу та ознайомлення з певним навчально-науковим інститутом або факультетом можливо за наступними посиланнями: