Як розраховується конкурсний бал

 

Вступ на перший курс навчання д ля здобуття ступеня бакалавра на основі повноїї загальної середньої освіти відбувається наступним чином: Конкурсний відбір здійснюється за результатами НМТ 2023-2022 р. та/або сертифікатами ЗНО 2021-2020р. та розгляду мотиваційних листів або тільки за результатами складання творчого конкурсу (для спеціальностей: 022 «Дизайн» спеціалізація «Графічний дизайн»).

Конкурсний бал за предметами НМТ розраховується наступним чином:

КББ = (k1 · П1 + k 2 · П2 + k 3 · П3 ) / (k1+ k2k)+ ОУ;

де:

 •  П1, П2, П3– оцінки з першого, другого та третього предметів НМТ (таблиця переведення тестових балів з української мови, математики, історії України національного мультипредметного тесту до шкали 100-200); 
 •  ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів у рік вступу (за шкалою від 0 до 10 балів) при вступі на спеціальності групи підтримки. Кількість балів за успішне закінчення підготовчих курсів Університету розраховуються як середнє арифметичне за отриманими оцінками з округленням до десятих частин (отримані бали оприлюднюється Приймальною комісією до початку прийому заяв про участь у конкурсі).
 •  k1, k2, k3– невід’ємні вагові коефіцієнти для кожної спеціальності наведено у розділі конкурсних пропозицій «ТИСНИ ТУТ». Сума коефіцієнтів k1, k2, k3 для кожної конкурсної пропозиції дорівнює можуть 1.
Конкурсний бал за предметами ЗНО розраховується наступним чином:

КББ = (k1 · П1 + k 2 · П2 ) / (k1+ k2);

де:

 •  П1, П2 – оцінки з першого та другого предметів ЗНО; 
 •  k1, k2 – невід’ємні вагові коефіцієнти для кожної спеціальності наведено у розділі конкурсних пропозицій «ТИСНИ ТУТ». Сума коефіцієнтів k1, k2 для кожної конкурсної пропозиції дорівнює можуть 1.

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК) та галузевий (ГК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

 •  РК дорівнює буде визначено у червні.
 •  ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності групи підтримки, та 1,00 в інших випадках;

До конкурсного відбору допускаються вступники, конкурсний бал яких не менше ніж:

 • 100,000 балів – на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня бакалавр, крім спеціальностей 281 «Публічне управління та адміністрування», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» та 292 «Міжнародні економічні відносини»;
 • 120,000 балів – на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня бакалавр за спеціальностями 281 «Публічне управління та адміністрування», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» та 292 «Міжнародні економічні відносини»;
 • 125,000 балів – на місця за кошти державного замовлення для здобуття ступеня бакалавр, крім спеціальностей 281 «Публічне управління та адміністрування», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» та 292 «Міжнародні економічні відносини»;
 • 140,000 балів – на місця за кошти державного замовлення для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями, 281 «Публічне управління та адміністрування», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії та 292 «Міжнародні економічні відносини».
Результати Зовнішнього незалежного оцінювання 2020-2021 року за бажанням вступника можуть бути зараховані замість відповідних предметів НМТ, якщо різниця балів НМТ 2022-2023р. та ЗНО 2020-2021р. з відповідного предмету не перевищує 15 балів.
Для вступу на контракт на спеціальності групи підтримки, достатньо скласти співбесіду з конкрсних предметів та/або подати Мотиваційний лист!

Матуральний іспит з двох основних предметів (польська мова, математика) та одного додаткового предмету (іноземна мова, або історія, або біологія, або фізика та астрономія, або хімія за вибором вступника) громадянами Республіки Польща можуть бути подані замість відповідних конкурсних предметів НМТ. Шкала переведення відсотків набраних балів Матурального тесту до балів зі шкалою 100-200 балів наведено у Додатку 6 до Правил прийому.


Шкала переведння балів НМТ до 200 шкали
Українська мова

5 б. НМТ відповідає 100
6 б. НМТ відповідає 105
7 б. НМТ відповідає 110
8 б. НМТ відповідає 114
9 б. НМТ відповідає 118
10 б. НМТ відповідає 122
11 б. НМТ відповідає 125
12 б. НМТ відповідає 128
13 б. НМТ відповідає 131
14 б. НМТ відповідає 134
15 б. НМТ відповідає 136
16 б. НМТ відповідає 138
17 б. НМТ відповідає 140
18 б. НМТ відповідає 142
19 б. НМТ відповідає 143
20 б. НМТ відповідає 144
21 б. НМТ відповідає 145
22 б. НМТ відповідає 146
23 б. НМТ відповідає 148
24 б. НМТ відповідає 149
25 б. НМТ відповідає 150
26 б. НМТ відповідає 151
27 б. НМТ відповідає 152
28 б. НМТ відповідає 153
29 б. НМТ відповідає 154
30 б. НМТ відповідає 155
31 б. НМТ відповідає 156
32 б. НМТ відповідає 158
33 б. НМТ відповідає 160
34 б. НМТ відповідає 162
35 б. НМТ відповідає 165
36 б. НМТ відповідає 168
37 б. НМТ відповідає 171
38 б. НМТ відповідає 174
39 б. НМТ відповідає 176
40 б. НМТ відповідає 179
41 б. НМТ відповідає 182
42 б. НМТ відповідає 186
43 б. НМТ відповідає 190
44 б. НМТ відповідає 195
45 б. НМТ відповідає 200

Математика

4 б. НМТ відповідає 100
5 б. НМТ відповідає 107
6 б. НМТ відповідає 114
7 б. НМТ відповідає 121
8 б. НМТ відповідає 126
9 б. НМТ відповідає 131
10 б. НМТ відповідає 134
11 б. НМТ відповідає 137
12 б. НМТ відповідає 140
13 б. НМТ відповідає 143
14 б. НМТ відповідає 145
15 б. НМТ відповідає 147
16 б. НМТ відповідає 148
17 б. НМТ відповідає 149
18 б. НМТ відповідає 150
19 б. НМТ відповідає 151
20 б. НМТ відповідає 152
21 б. НМТ відповідає 153
22 б. НМТ відповідає 155
23 б. НМТ відповідає 157
24 б. НМТ відповідає 159
25 б. НМТ відповідає 163
26 б. НМТ відповідає 167
27 б. НМТ відповідає 171
28 б. НМТ відповідає 175
29 б. НМТ відповідає 181
30 б. НМТ відповідає 187
31 б. НМТ відповідає 193
32 б. НМТ відповідає 200

Історія України

6 б. НМТ відповідає 100
7 б. НМТ відповідає 106
8 б. НМТ відповідає 109
9 б. НМТ відповідає 112
10 б. НМТ відповідає 115
11 б. НМТ відповідає 118
12 б. НМТ відповідає 121
13 б. НМТ відповідає 124
14 б. НМТ відповідає 127
15 б. НМТ відповідає 130
16 б. НМТ відповідає 132
17 б. НМТ відповідає 134
18 б. НМТ відповідає 136
19 б. НМТ відповідає 138
20 б. НМТ відповідає 140
21 б. НМТ відповідає 141
22 б. НМТ відповідає 142
23 б. НМТ відповідає 143
24 б. НМТ відповідає 144
25 б. НМТ відповідає 145
26 б. НМТ відповідає 146
27 б. НМТ відповідає 147
28 б. НМТ відповідає 148
29 б. НМТ відповідає 149
30 б. НМТ відповідає 150
31 б. НМТ відповідає 151
32 б. НМТ відповідає 152
33 б. НМТ відповідає 153
34 б. НМТ відповідає 154
35 б. НМТ відповідає 155
36 б. НМТ відповідає 156
37 б. НМТ відповідає 157
38 б. НМТ відповідає 158
39 б. НМТ відповідає 159
40 б. НМТ відповідає 160
41 б. НМТ відповідає 162
42 б. НМТ відповідає 164
43 б. НМТ відповідає 166
44 б. НМТ відповідає 168
45 б. НМТ відповідає 170
46 б. НМТ відповідає 173
47 б. НМТ відповідає 176
48 б. НМТ відповідає 178
49 б. НМТ відповідає 181
50 б. НМТ відповідає 184
51 б. НМТ відповідає 188
52 б. НМТ відповідає 192
53 б. НМТ відповідає 196
54 б. НМТ відповідає 200

Іноземна мова (англійська/німецька/французька/іспанська)

4 б. НМТ відповідає 100
5 б. НМТ відповідає 107
6 б. НМТ відповідає 114
7 б. НМТ відповідає 121
8 б. НМТ відповідає 126
9 б. НМТ відповідає 131
10 б. НМТ відповідає 134
11 б. НМТ відповідає 137
12 б. НМТ відповідає 140
13 б. НМТ відповідає 143
14 б. НМТ відповідає 145
15 б. НМТ відповідає 147
16 б. НМТ відповідає 148
17 б. НМТ відповідає 149
18 б. НМТ відповідає 150
19 б. НМТ відповідає 151
20 б. НМТ відповідає 152
21 б. НМТ відповідає 153
22 б. НМТ відповідає 155
23 б. НМТ відповідає 157
24 б. НМТ відповідає 159
25 б. НМТ відповідає 163
26 б. НМТ відповідає 167
27 б. НМТ відповідає 171
28 б. НМТ відповідає 175
29 б. НМТ відповідає 181
30 б. НМТ відповідає 187
31 б. НМТ відповідає 193
32 б. НМТ відповідає 200

Біологія

5 б. НМТ відповідає 100
6 б. НМТ відповідає 105
7 б. НМТ відповідає 110
8 б. НМТ відповідає 114
9 б. НМТ відповідає 118
10 б. НМТ відповідає 122
11 б. НМТ відповідає 125
12 б. НМТ відповідає 128
13 б. НМТ відповідає 131
14 б. НМТ відповідає 134
15 б. НМТ відповідає 136
16 б. НМТ відповідає 138
17 б. НМТ відповідає 140
18 б. НМТ відповідає 142
19 б. НМТ відповідає 144
20 б. НМТ відповідає 145
21 б. НМТ відповідає 146
22 б. НМТ відповідає 147
23 б. НМТ відповідає 148
24 б. НМТ відповідає 149
25 б. НМТ відповідає 150
26 б. НМТ відповідає 151
27 б. НМТ відповідає 152
28 б. НМТ відповідає 153
29 б. НМТ відповідає 154
30 б. НМТ відповідає 155
31 б. НМТ відповідає 156
32 б. НМТ відповідає 157
33 б. НМТ відповідає 158
34 б. НМТ відповідає 160
35 б. НМТ відповідає 162
36 б. НМТ відповідає 165
37 б. НМТ відповідає 168
38 б. НМТ відповідає 171
39 б. НМТ відповідає 174
40 б. НМТ відповідає 176
41 б. НМТ відповідає 179
42 б. НМТ відповідає 182
43 б. НМТ відповідає 186
44 б. НМТ відповідає 190
45 б. НМТ відповідає 195
46 б. НМТ відповідає 200

Фізики

4 б. НМТ відповідає 100
5 б. НМТ відповідає 107
6 б. НМТ відповідає 114
7 б. НМТ відповідає 121
8 б. НМТ відповідає 126
9 б. НМТ відповідає 131
10 б. НМТ відповідає 134
11 б. НМТ відповідає 137
12 б. НМТ відповідає 140
13 б. НМТ відповідає 143
14 б. НМТ відповідає 145
15 б. НМТ відповідає 147
16 б. НМТ відповідає 148
17 б. НМТ відповідає 149
18 б. НМТ відповідає 150
19 б. НМТ відповідає 151
20 б. НМТ відповідає 152
21 б. НМТ відповідає 153
22 б. НМТ відповідає 155
23 б. НМТ відповідає 157
24 б. НМТ відповідає 159
25 б. НМТ відповідає 163
26 б. НМТ відповідає 167
27 б. НМТ відповідає 171
28 б. НМТ відповідає 175
29 б. НМТ відповідає 181
30 б. НМТ відповідає 187
31 б. НМТ відповідає 193
32 б. НМТ відповідає 200

Хімії

4 б. НМТ відповідає 100
5 б. НМТ відповідає 106
6 б. НМТ відповідає 111
7 б. НМТ відповідає 116
8 б. НМТ відповідає 121
9 б. НМТ відповідає 125
10 б. НМТ відповідає 129
11 б. НМТ відповідає 132
12 б. НМТ відповідає 135
13 б. НМТ відповідає 138
14 б. НМТ відповідає 140
15 б. НМТ відповідає 142
16 б. НМТ відповідає 143
17 б. НМТ відповідає 144
18 б. НМТ відповідає 146
19 б. НМТ відповідає 147
20 б. НМТ відповідає 148
21 б. НМТ відповідає 149
22 б. НМТ відповідає 150
23 б. НМТ відповідає 151
24 б. НМТ відповідає 152
25 б. НМТ відповідає 153
26 б. НМТ відповідає 154
27 б. НМТ відповідає 156
28 б. НМТ відповідає 158
29 б. НМТ відповідає 160
30 б. НМТ відповідає 162
31 б. НМТ відповідає 164
32 б. НМТ відповідає 167
33 б. НМТ відповідає 170
34 б. НМТ відповідає 173
35 б. НМТ відповідає 177
36 б. НМТ відповідає 181
37 б. НМТ відповідає 185
38 б. НМТ відповідає 190
39 б. НМТ відповідає 195
40 б. НМТ відповідає 200