Загальна інформація

Інформацію, що наведено на сторінці стосується 2022 року вступу

Вступ на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітнього ступеня молодший баклавр або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відбувається за умови якщо вступник позитивно складе (не менш ніж на 100 балів кожний вид вступних випробувань):

  • на основі минулорічних сертифікатів ЗНО 2019-2021 р. та/або НМТ-2022 р. та мотиваційного листа.