Порядок подання заяв в паперовій формі

Інформацію, що наведено на сторінці стосується 2022 року вступу

При вступі на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ОПС фахового молодшого бакалавра,ОКР молодшого спеціаліста, ОС освітній ступінь молодшого бакалавра , вступники подають заяви особисто, тільки в паперовій формі, до приймальної комісії нашого навчального закладу.Курс та термін навчання визначаються під час подачі заяви у наш навчальний заклад відносно затверджених стандартів вищої освіти та Правил прийому.

Перелік випадків за яких вступники подають заяви тільки у паперовій формі:

 • для реалізації права на вступ за індивідуальною усною співбесідою (у разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2019-2021 років чи оцінок національного мультипредметного тесту);
 • для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти;
 • за наявності розбіжностей у персональних даних вступника у відповідних документах про раніше здобуту освіту й у базі даних учасників національного мультипредметного тесту, сформованій на основі бази даних учасників зовнішнього незалежного оцінювання,  сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;
 • у разі подання документа про попередню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії нашого закладу вищої освіти.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє наступні оригінали:

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу;
 • військово-облікового документа (для військовозобов’язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць); Крім випадків, передбачених законодавством;
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • результати НМТ або сертифікат ЗНО 2019-2021 р. (сертифікатів, якщо їх декілька) ;
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за індивідуальною усною співбесідою, на участь у конкурсі за результатами індивідуальної усної співбесіди та/або квотою-1, квотою-2;

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу у кількості трьох примірників;
 • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП) у кількості трьох примірників;
 • копію військово-облікового документа - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством) у кількості двох примірників;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього у кількості кожного по два примірника;
 • копію результату НМТ-2022 р. або сертифіката ЗНО  (сертифікатів, якщо їх декілька) укількості двох примірників;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.