Порядок подання заяв в паперовій формі

При вступі на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ОПС фахового молодшого бакалавра,ОКР молодшого спеціаліста, ОС освітній ступінь молодшого бакалавра , вступники подають заяви особисто, тільки в паперовій формі, до приймальної комісії нашого навчального закладу.Курс та термін навчання визначаються під час подачі заяви у наш навчальний заклад відносно затверджених стандартів вищої освіти та Правил прийому.

Перелік випадків за яких вступники подають заяви тільки у паперовій формі:

 • для реалізації права на вступ за індивідуальною усною співбесідою (у разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2019-2021 років чи оцінок національного мультипредметного тесту);
 • для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти;
 • за наявності розбіжностей у персональних даних вступника у відповідних документах про раніше здобуту освіту й у базі даних учасників національного мультипредметного тесту, сформованій на основі бази даних учасників зовнішнього незалежного оцінювання,  сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;
 • у разі подання документа про попередню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії нашого закладу вищої освіти.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє наступні оригінали:

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу;
 • військово-облікового документа (для військовозобов’язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць); Крім випадків, передбачених законодавством;
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • результати НМТ або сертифікат ЗНО 2019-2021 р. (сертифікатів, якщо їх декілька) ;
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за індивідуальною усною співбесідою, на участь у конкурсі за результатами індивідуальної усної співбесіди та/або квотою-1, квотою-2;

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу у кількості трьох примірників;
 • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП) у кількості трьох примірників;
 • копію військово-облікового документа - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством) у кількості двох примірників;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього у кількості кожного по два примірника;
 • копію результату НМТ-2022 р. або сертифіката ЗНО  (сертифікатів, якщо їх декілька) укількості двох примірників;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.