Подання оригіналів документів

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 15:00 22 серпня 2022р., включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення (впродовж 22 серпня 2022р.). Зарахування за державним замовленням відбувається не пізніше 15:00 22 серпня 2022р.

Перелік документів до зарахування:

  • довідку про успішне проходження річного оцінювання та ДПА, яка є підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів ЗНО або НМТ (до видачі свідоцтва про ПЗСО з додатком) екстернатом в уповноваженому закладі загальної середньої освіти або свідоцтво (атестат) про ПЗСО з додатком (отриманим за екстернатною або дистанційною формою здобуття освіти);
  • за бажанням подається сертифікат ЗНО 2019, 2020 та 2021 років або НМТ 2022 року, Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2019-2021 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд;
  • атестат про здобуття ПЗСО або освітні документи, що видані на тимчасово окупованій території України, або інші документи передбачені в абзаці третьому частини сьомої статті 4 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", для підтвердження факту перебування вступника на тимчасово окупованій території України у зазначені строки.

Оригінали документів (крім сертифікатів ЗНО або НМТ), які передбачені Правилами прийому до ОНПУ 2022 р., обов’язково мають бути подані до приймальної комісії закладу вищої освіти впродовж трьох місяців після початку навчання. У разі неподання цих документів у встановлений строк вступник відраховується з закладу вищої освіти.