Подання заяви про вступ

Заявник у 2022 р. може подати до 5 заяв на 5 спеціальностей тільки у один навчальний заклад.

При подачі заяви надає наступні документи:

  • документ для засвідчення копії, що посвідчує особу і громадянство України. У разі відсутності в документі, що посвідчує особу, відмітки про реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованій території України, підтвердження факту проживання здійснюється на підставі документів, визначених в абзаці третьому частини сьомої статті 4 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб"
  • довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (крім осіб, які закінчили навчальний заклад в рік вступу). Довідка може знадобитись при оформлені соціальної стипендії;
  • освітню декларацію, з відомостями про здобуті результати навчання та наклеєною на неї фотокарткою. Заявник має право додати до декларації, у тому числі шляхом надсилання електронною поштою, інші матеріали (у паперовому вигляді або у форматі цифрових зображень), які можуть прямо чи опосередковано підтверджувати наведену в декларації інформацію. Представники приймальної комісії забезпечують консультування та допомогу в оформленні декларації. Документи про освіту, видані на тимчасово окупованій території України, не визнаються;
  • за наявності, сертифікати НМТ 2022р. або ЗНО 2019-2021 років. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, заявник має право подавати оцінку із сертифікатів НМТ 2022р. або ЗНО 2019-2021 років років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд;
  • за наявності, свідоцтво (атестат) про ПЗСО з додатком державного зразка;
  • чотири власні фотокартки розміром 3х4 см.

В разі наявності у заявника свідоцтва (атестату) про ПЗСО державного зразка, сертифікатів НМТ 2022р. або ЗНО з відповідних конкурсних предметів (2019-2021 р.) та документа, що засвідчує особу і громадянство (згідно зі статтею 5 Закона України "Про громадянство України") може подавати електронну заяву, шляхом реєстрації електронного кабінету на сайті: https://ez.osvitavsim.org.ua/.

Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-2 на основі ПЗСО, унеможливлюють їх реалізацію.


  • Абзац 3 частина 7 стаття 4 Закон України: "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб": "У разі відсутності в документі, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документі, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з обставинами, визначеними у статті 1 цього Закону, заявник надає докази, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин, що спричинили внутрішнє переміщення, визначених статтею 1 цього Закону (військовий квиток з відомостями про проходження військової служби, трудова книжка із записами про здійснення трудової діяльності, документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту, документи про професійно-технічну освіту, документ про вищу освіту (науковий ступінь), довідку з місця навчання, рішення районної, районної у місті Києві чи Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської чи районної у місті ради про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування, медичні документи, фотографії, відеозаписи тощо)."