Списки рекомендованих

  • У рейтингових списках, списках рекомендованих до зарахування та в наказах про зарахування прізвища вступників шифрують: кожному присвоюється цифровий код у вигляді 5754-ДДДДДДД, де 5754 відповідає коду нашого навчального закладу, а ДДДДДДД - коду фізичної-особи заявника в ЄДЕБО.
  • Оприлюднення списків рекомендованих до зарахування не пізніше:
    • з 12:00 години 20 липня 2021 р. (для першого етапу вступу);

    • з 12:00 години 22 вересня 2021 р. (для другого етапу вступу).