Відповідність бакалаврським стандартам

Інформацію, що наведено на сторінці стосується 2022 року вступу

Відповідно до Закону України «Про вишу освіту»затверджених стандартів вищої освіти та Правил прийому у рік вступу, вступник може подавати заяви на основі здобутого ступеня освіти (освітнього рівня) для здобуття ступеня бакалавра або магістра (медичного спрямування) на основі отриманих дипломів:

  • диплом здобутого освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра (ОПС ФМБ);
  • диплом здобутого освітнього ступеня молодшого бакалавра (ОС МБ);
  • диплом здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (ОКР МС).

та обрати наступні варіанти подачі заяви на вступ враховуючи термін навчання (або курс зарахування), отримний ступінь освіти та спеціальність:


1. Вступники які отримали диплом ОПС ФМБ, ОС  МБ або ОКР МС у відповідності до затверджених стандартів вищої освіти мають право подавати електронні заяви на вступ для здобуття ступеня бакалавра, магістра (медичного спрямування) за умови перезарахування 60 кредитів ЄКТС з 240 кредитів для ступеня бакалавра або 300 кредитів для здобуття ступеня магістра (медичного спрямування), в межах попередньої програми підготовки, на:

  • 2 курс денної та заочної форм навчання;
  • на 1 прискорений курс денної форми навчання з терміном навчання 2 роки 10 місяців для здобуття ступеня бакалавра;
  • на 1 прискорений курс денної форми навчання з терміном навчання 3 роки 10 місяців для здобуття ступеня магістра (медичного спрямування).

2. Вступники які отримали диплом ОС  МБ або ОКР МС у відповідності до затверджених стандартів вищої освіти з певних спеціальностей мають обмеження щодо подачі заяв на вступ для здобуття ступеня бакалавра за умови перезарахування 120 кредитів ЄКТС з 240 кредитів, в межах попередньої програми підготовки, на:

  • 3 курс денної та заочної форм навчання;
  • на 1 прискорений курс денної форми навчання з терміном навчання 1 рік 10 місяців для здобуття ступеня бакалавра;
  • на 1 прискорений курс денної форми навчання з терміном навчання 2 роки 10 місяців для здобуття ступеня магістра (медичного спрямування).

Перелік спеціальностей з обмеженням подачі заяв на вступ у відповідних термінах навчання:
022 - "Дизайн"
(переглянути стандарт);
053 - "Психологія" (переглянути стандарт);
075 - "Маркетинг" (переглянути стандарт);
121 - "Інженерія програмного забезпечення" (переглянути стандарт);
122 - "Комп'ютерні науки" (переглянути стандарт);
131 - "Прикладна механіка" (переглянути стандарт);
132 - "Матеріалознавство" (переглянути стандарт);
133 - "Галузеве машинобудування" (переглянути стандарт);
141 - "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (переглянути стандарт);
143 - "Атомна енергетика" (переглянути стандарт);
144 - "Теплоенергетика" (переглянути стандарт);
163 - "Біомедична інженерія" (переглянути стандарт);
171 - "Електроніка" (переглянути стандарт);
231 - "Соціальна робота" (переглянути стандарт);
274 - "Автомобільний транспорт" (переглянути стандарт);
281 - "Публічне управління та адміністрування" (переглянути стандарт);
291 - "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" (переглянути стандарт);
примітка: червоним кольором позначені спеціальності вступ на які заборонено освітніми стандартами на відповідні терміни навчання; чорним кольором позначені спеціальності з певними обмеженнями у освітніх стандартах.


3.  У відповідності до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році:  "Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі ОКР МС, ОПС ФМБ, ОС МБ можуть зараховуватись за державним замовленням на перший курс за скороченим строком навчання лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

 Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на ОКР МС, ОПС ФМБ, ОС МБ, можуть зараховуватись за кошти фізичних та/або юридичних осіб на 1  курс за скороченим строком навчання або на 2 чи старші курси (3-й) з нормативним строком навчання в межах ліцензійного обсягу або максимального обсягу, встановленого для конкурсної пропозиції."


Перелік спеціальностей особливої підтримки: 104 Фізика та астрономія; 131 Прикладна механіка; 132 Матеріалознавство; 133 Галузеве машинобудування; 136 Металургія; 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 143 Атомна енергетика; 144 Теплоенергетика; 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка; 161 Хімічні технології та інженерія; 171 Електроніка; 172 Телекомунікації та радіотехніка; 192 Будівництво та цивільна інженерія; 274 Автомобільний транспорт.