Перелік наукових спеціальностей

 • 032 Історія та археологія;
 • 033 Філософія;
 • 051 Економіка;
 • 073 Менеджмент;
 • 075 Маркетинг;
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • 104 Фізика та астрономія;
 • 121 Інженерія програмного забезпечення;
 • 122 Комп’ютерні науки;
 • 123 Комп’ютерна інженерія;
 • 125 Кібербезпека;
 • 131 Прикладна механіка;
 • 133 Галузеве машинобудування;
 • 136 Металургія;
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
 • 143 Атомна енергетика;
 • 144 Теплоенергетика;
 • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
 • 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;
 • 161 Хімічні технології та інженерія;
 • 171 Електроніка;
 • 172 Телекомунікації та радіотехніка;
 • 281 Публічне управління та адміністрування.