Розділ для вступників

Докторантура

Перелік наукових спеціальностей

 • 01.04.01 – Фізика приладів, елементів і систем;
 • 01.04.16 – Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій;
 • 05.01.02 – Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення;
 • 05.02.02 – Машинознавство;
 • 05.02.08 – Технологія машинобудування;
 • 05.03.01 – Процеси механічної обробки, верстати та інструменти;
 • 05.05.05 – Піднімально-транспортні машини;
 • 05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти;
 • 05.13.06 – Інформаційні технології;
 • 05.13.07 – Автоматизація процесів керування;
 • 05.13.22 – Управління проектами та програмами;
 • 05.14.06 – Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика;
 • 05.14.14 – Теплові та ядерні енергоустановки;
 • 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством;
 • 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).