Мотиваційний лист

Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію.

Мотиваційні листи є обовязковим документом, якій подається під час подання заяв на вступ у електронному кабінеті вступника.

Розгляд мотиваційних листів здійснюється без присвоєння їм конкурсних балів. Мотиваційний лист має задовольняти наступним вимогам:

  • форма – довільна;
  • зміст – інформація про особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони;
  • обсяг – 2–9 тис. знаків.
Критерії оцінювання мотиваційних листів

Переглянути


Текст мотиваційного листа додається під час подання електронної заяви у особистому кабінеті вступника у відповідне текстове поле. Мотиваційний лист можливо адресувати Голові приймальної комісії Національного університету «Одеська політехніка» проф. Оборському Геннадію Олександровичу.