Списки рекомендованих до зарахування

Оприлюднення списків рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету (за державним або регіональним замовленням) буде здійсненоне пізніше 28 липня.