Розділ для вступників

які є громадянами або постійно проживають на території України
Здобуття вищої освіти

Паралельне навчання

Наш університет приймає на навчання на другий курс для здобуття ступеню бакалавра за іншою спеціальністю в межах вакантних місць ліцензованого обсягу осіб, які здобувають ступінь бакалавра не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

Умовою зарахування здобувача вищої освіти для одночасного навчання за іншою спеціальністю в тому самому або в іншому закладі вищої освіти є виконання вимог, аналогічних переведенню на спеціальність відповідно до законодавства.

Поновлення та переведення здобувачів вищої освіти здійснюється з урахуванням вимог до вступників на відповідні освітні програми.

Фінансування навчання таких осіб здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Вступ на навчання одночасно за двома спеціальностями відбуваєть підчас вступу на навчання для здобуття ступеню бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.

Для вступу на навчання одночасно за двома спеціальностями необхідно особисто подати заяву до Приймальної комісії.

До заяви необхідно додати:

  1. Завірену деканатом копію навчальної картки;
  2. Довідку відділу кадрів, де зберігаються оригінали документів студента;
  3. Завірені відділом кадрів:
  • копію документа державного зразка про повну загальну середню освіту та додаток до нього;
  • копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання; 
  1. 4 фотографії розміром 3х4 см;
  2. Копію документа про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків;
  3. Копію паспорта або документа, що посвідчує особу та громадянство.

При подачі документів необхідно особисто пред'явити оригінали документів, зазначених у п. 3, 5 та 6.

Оформлення документів:
корпус ГУК , каб. 125, тел.  (048) 705-83-33.