Подання заяв в паперовому вигляді

При вступі на навчання для здобуття ступеня бакалавра та магістра на основі повної загальної середньої освіти подають заяви в паперовій формі у випадках визначених Правилами прийому до нашого навчального закладу у 2022р.

Перелік випадків за яких вступники подають заяви тільки у паперовій формі:

 • для реалізації права на вступ за індивідуальною усною співбесідою (у разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2019-2021 років чи оцінок національного мультипредметного тесту);
 • для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти;
 • за наявності розбіжностей у персональних даних вступника у відповідних документах про раніше здобуту освіту й у базі даних учасників національного мультипредметного тесту, сформованій на основі бази даних учасників зовнішнього незалежного оцінювання,  сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;
 • у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
 • для реалізації права на нарахування додаткових балів;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії нашого закладу вищої освіти.

Під час подання заяв у паперовій формі вступник особисто пред’являє наступні оригінали:

 • документа (одного з документів) що посвідчує особу;
 • військово-облікового документа (для військовозобов’язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць); Крім випадків, передбачених законодавством;
 • результати НМТ або сертифікат ЗНО 2019-2021 р. (сертифікатів, якщо їх декілька) ;
 • документа (державного зразка) про здобуття повної загальної середньої освіти і додаток до нього;
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за індивідуальною усною співбесідою, на участь у конкурсі за результатами індивідуальної усної співбесіди та/або квотою-1, квотою-2;

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу у кількості трьох примірників;
 • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП) у кількості трьох примірників;
 • копію військово-облікового документа - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством) у кількості двох примірників;
 • копію документа (державного зразка) про здобуття повної загальної середньої освіти та додаток до нього у кількості кожного по два примірника;
 • копію результату НМТ 2022р. або сертифікатів ЗНО 2019-2021р. (сертифікатів, якщо їх декілька) у кількості двох примірників;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Вступники, які проживають та збобували освіту на тимчасово окупованій території України можуть вступати до нашого навчального закладу через освітні центри у ДУ "Одеська політехніка".