Списки рекомендованих до зарахування

Списки рекомендованих до зарахування за кошти державного замовлення на очну (денну) форму навчання станом 29 серпня 2022 року

Списки рекомендованих до зарахування за кошти державного замовлення на заочну форму навчання станом 29 серпня 2022 року