Додаткові бали при вступі

При вступі на навчання для здобуття ступеня бакалавра та магістра на основі повної загальної середньої освіти, при розрахунку конкурсного балу (КББ) можуть враховуватись додаткові бали у наступних випадках.

1. Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Міністерства культури, молоді та спорту України) зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

2. Призерам та переможцям чемпіонатів Європи та чемпіонатів Світу з олімпійських видів спорту (у тому числі серед школярів), всесвітньої Гімназіади, чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту) під час вступу на навчання за спеціальністтю нашого навчального закладу «Середня освіта (Фізична культура)» останній доданокОу, у формулі розрахунку конкурсного балу встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200. Для підтвердження статус призера або переможця зазначених змагань, вступник має надати до приймальної комісії диплом (грамоту, сертифікат тощо), виданий організаторами змагань з визначенням прізвища, імені особи, назви змагань, дати, місця їх проведення, зайнятого місця та результату.

3. Особам, які закінчили підготовчі курси урік вступу та отримали оцінку за шкалою від 0 до 10 балів при вступі на спеціальності, яким надається особлива підтримка. Кількість балів за успішне закінчення підготовчих курсів Університету розраховуються як середнє арифметичне за отриманими оцінками з округленням до десятих частин.

Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка
 • 104 Фізика та астрономія;
 • 131 Прикладна механіка;
 • 132 Матеріалознавство;
 • 133 Галузеве машинобудування;
 • 136 Металургія;
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
 • 143 Атомна енергетика;
 • 144 Теплоенергетика;
 • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
 • 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;
 • 161 Хімічні технології та інженерія;
 • 171 Електроніка; 
 • 172 Телекомунікації та радіотехніка;
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія;
 • 274 Автомобільний транспорт.