Як розраховується конкурсний бал

Вступ на другий (третій) курс нормативного або на перший курс зі скороченим строком навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра відбувається наступним чином: 

 

КББМ = 0,5 · П1 + 0,5 · П2

де:

  • П1, П2 - оцінки з першого та другого предметів;

 

•    Для вступу на місця державного (регіонального) замовлення необхідно подати або результати НМТ 2022р. з української мови та математика або ЗНО 2019-2021р. з української мови і літератури/української мови та математики, а також мотиваційного листа;
•    Для вступу на місця за кошти фізичних або юридичних осіб необхідно подати: перший конкурсний предмет НМТ з української мови або ЗНО 2019-2021 з української мови/української мови і літератури та другий: НМТ-2022 р. з математики або історії України, або ЗНО 2019-2021р. з математики; історії України; біології; хімії; фізики; географії, іноземної мови, а також мотиваційний лист.