Місюн Ганна Володимирівна

Кандидат мист., доцент.
misyunanna@op.edu.ua
Індексація в наукометричних базах
Місце роботи 
Вища освіта 

Спеціаліст.

Кандидат наук - 26.00.01 Теорія та історія культури.

Вчений ступінь 

Кандидат мистецтвознавства.

Вчене звання 

Доцент.

Основні наукові публікації 
Статті

Місюн Г.В., Штепуляк А.В. Культурний простір телешоу: на прикладі проєкту «Смачна Країна». //Гуманітарні студії. Humanities studies: наукові праці./ Під заг. ред. В.Г. Спринсяна. GlobeEdit, 2021. - сс. 119-134

Місюн, А. Gaudeamus igitur: посмішка в голландському живописі XVII ст. / А. Місюн // Δόξα / Докса : зб. наук. пр. з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2020. - Вип. 2 (34) : Сміх як інтелектуальна розвідка: семантика та герменевтика смішного - 2. – С. 122–133.

Мисюн, А. Сакральное пространство города: адаптация к городскому культурному контексту / А. Мисюн // Δόξα / Докса : зб. наук. пр. з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Вип. 2 (30) : Про сакральне - 2. – С. 75–85.

Misyun, A. Multimedia guide for the Odessa Museum of Modern Art / A. Misyun, V. Brovkov, S. Antoshchuk // Kultur und Informatik: Reality and Virtuality / R. Franken-Wendelstorf, E. Lindinger, J. Sieck. - Berlin: VWH, 2014. - P. 193-203.

Місюн А. «Північне сяйво»: візуалізація нового російського історичного наративу.абсолютизма / А. Мисюн // Докса : зб. наук. пр. з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2021. - Вип. 1 (35). - С. 97-105.

Конференції

Місюн А. Економізація культурного контенту за допомогою інструментів доповненої реальності. - VIII Міжнародна науково-практичній конференції «Інформатика. Культура. Технології» ІКТ–2021. - Одеса, 12-15 травня 2021

Місюн Ганна, Королькова Ольга. Сценарій гри як сценарій успіху / Майстер-клас. - Міжнародна науково-практична конференція «GameOn: Education and Creative Industry» - Київ, 4-6 жовтня 2018 р.

Мисюн, А. В. «Есть город…»: одесские художественно-стилистические доминанты и музей как локус креативности / А. В. Мисюн // Проблеми культур. ідентичності в актуал. мистецтві та музейній практиці : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф., 4-16 верес. 2016. - Одеса. 2016. - С. 41-43.

Грабченко, А. А. Создание компьютерной игры как область креативной индустрии: важность и потенциал видеоигр в сфере культуры / А. А. Грабченко, А. В. Мисюн // Modern Information Technology 2017 = Сучасні інформ. технології 2017 : матеріали 7-ої Міжнарод. наук. конф. студентів та молодих вчених / Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2017. – С. 224–225.

Лысь, Д. А. Миры C. Лема в визуальности игрового сеттинга / живописи Я. Розальски / Д. А. Лысь, А. В. Мисюн // Modern Information Technology 2018 = Сучасні інформ. технології 2018 : матеріали 8-ої Міжнарод. наук. конф. студентів та молодих вчених, 23-25 трав. 2018 р. / Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2018. – С. 210–211.

Куценко, А. А. Бинарность мышления внутри игрового пространства: игра с компьютером как игра с «другим» / А. А. Куценко, А. В. Мисюн // Modern Information Technology 2018 = Сучасні інформ. технології 2018 : матеріали 8-ої Міжнарод. наук. конф. студентів та молодих вчених, 23-25 трав. 2018 р. / Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2018. – С. 220–221.

Основні науково-методичні публікації 
Методичні вказівки

Місюн Г. В., уклад. Методичні рекомендації для підготовки до самостійної роботи з дисципліни "Формати сучасного телебачення" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальністю 034 - "Культурологія" / уклад. Г. В. Місюн ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2017. - 9 с.

Місюн, Г. В., уклад. Методичні рекомендації для підготовки до лабораторних робіт з дисципліни "Історія культури в гендерному аспекті" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальністю 034 - "Культурологія" / уклад. Г. В. Місюн ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2017. - 9 с.

Місюн, Г. В., уклад. Методичні рекомендації для підготовки до практичних робіт з дисципліни "Історія культури в гендерному аспекті" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальністю 034 - "Культурологія" / уклад. Г. В. Місюн ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2017. - 12 с.

Місюн, Г. В., уклад. Методичні рекомендації для підготовки до практичних робіт з дисципліни "Історія культури в гендерному аспекті" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальністю 034 - "Культурологія" / уклад. Г. В. Місюн ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2017. - 12 с.

Місюн, Г. В., уклад. Методичні рекомендації для підготовки до самостійних робіт (написання реферативної роботи) з дисципліни "Історія культури в гендерному аспекті" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальністю 034 - "Культурологія" / уклад. Г. В. Місюн ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2017. - 12 с.

Місюн, Г. В., уклад. Методичні рекомендації для підготовки до іспиту з дисципліни "Історія культури в гендерному аспекті" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальністю 034 - "Культурологія" / уклад. Г. В. Місюн ; Одес.нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2017. - 9 с.

Місюн, Г. В., уклад. Методичні рекомендації для підготовки до практичних робіт з дисципліни "Культура повсякденності" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальністю 034 - "Культурологія" / уклад. Г. В. Місюн ; Одес.нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2017. - 14 с.

Місюн, Г .В., уклад. Методичні рекомендації для підготовки до самостійних робіт (написання реферативної роботи) з дисципліни "Культура повсякденності" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальністю 034 - "Культурологія" / уклад. Г. В. Місюн ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2017. - 12 с.

Місюн, Г. В., уклад. Методичні рекомендації для підготовки до іспиту з дисципліни "Культура повсякденності" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальністю 034 - "Культурологія" / уклад. Г. В. Місюн ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2017. - 10 с.

Редько, О. Г., уклад. Методичні рекомендації для підготовки до практичних робіт з дисципліни "Основи арт- і шоуменеджменту" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальністю 034 - "Культурологія" / уклад. О. Г. Редько, Г. В. Місюн ; Одес. нац. політехн.ун-т. - Одеса, 2017. - 14 с.

Редько, О. Г., уклад. Методичні рекомендації для підготовки до самостійної роботи з дисципліни "Основи арт- і шоуменеджменту" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальністю 034 - "Культурологія" / уклад. О. Г. Редько, Г. В. Місюн ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2017. - 10 с.

Редько, О. Г., уклад. Методичні рекомендації для підготовки до іспиту з дисципліни "Основи арт- і шоуменеджменту" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальністю 034 - "Культурологія" / уклад. О. Г. Редько, Г. В. Місюн ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2017. - 11 с.

Місюн, Г. В., уклад. Методичні рекомендації для підготовки до лабораторних робіт з дисципліни "Світове образотворче мистецтво" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальністю 034 - "Культурологія" / уклад. Г. В. Місюн ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2018. - 15 с.

Місюн, Г. В., уклад. Методичні рекомендації для підготовки до практичних робіт з дисципліни "Світове образотворче мистецтво" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальністю 034 - "Культурологія" / уклад. Г. В. Місюн ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2018. - 15 с.

Місюн, Г. В., уклад. Методичні рекомендації для підготовки до самостійних робіт (написання реферативної роботи) з дисципліни "Світове образотворче мистецтво" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальністю 034 - "Культурологія" / уклад. Г. В. Місюн ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2018. - 18 с.

Місюн, Г. В., уклад. Методичні рекомендації для підготовки до іспиту з дисципліни "Світове образотворче мистецтво" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальністю 034 - "Культурологія" / уклад. Г. В. Місюн ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2018. - 11 с.

Місюн, Г. В., уклад. Методичні вказівки до підготовки студентів до курсової роботи з дисципліни "Теорія і практика креативної діяльності" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальності 034 "Культурологія" / уклад. Г. В. Місюн ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2017. - 20 с.

Місюн, Г. В., уклад. Методичні рекомендації для підготовки до самостійних робіт з дисципліни "Теорія і практика креативної діяльності" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальності 034 - "Культурологія" / уклад. Г. В. Місюн ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2018. - 11 с.

Місюн, Г. В., уклад. Методичні рекомендації для підготовки до іспиту з дисципліни "Теорія і практика креативної діяльності" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальністі 034 - "Культурологія" / уклад. Г. В. Місюн ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2018. - 10 с.

Місюн, Г. В., уклад. Методичні рекомендації для підготовки до практичних робіт з дисципліни "Формати сучасного телебачення" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальністю 034 - "Культурологія" / уклад. Г. В. Місюн ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2017. - 11 с.

Місюн, Г. В., уклад. Методичні рекомендації для підготовки до іспиту з дисципліни "Формати сучасного телебачення" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальністю 034 - "Культурологія" / уклад. Г. В. Місюн ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2017. - 9 с.

Підручники

Місюн, Г. В. Конспект лекцій з дисципліни "Історія культури в гендерному аспекті" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальністю 034 - "Культурологія" / уклад. Г. В. Місюн ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2017. - 88 с.