Поновлення на навчання після відрахування з іншого закладу вищої освіти

Здобувачі вищої освіти, яких було відраховано з навчання у нашому закладі вищої освіти можуть бути поновленими на навчання виконав наступні вимоги:

 • успішно закінчити мінімум перший курс, для того, щоб мати змогу бути поновленими на другий, третій, четвертий курси, або на другий семестр першого курсу освітнього ступеню магістр;
 • виконати вимоги до зарахування, які виконували вступники під час вступу на відповідні освітні програми того року вступу відносно якого здійснюється поновлення особи.

Здобувача вищої освіти, якого було відраховано на першому курсі - неможливо поновити на перший курс, тому він повинен знову вступати на перший курс на загальних умовах.

Освітні програми та спеціальності підготовки можно переглянути у каталозі освітних програм.

Питання про переводи вирішуються в деканатах відповідних інститутів (факультетів) для кожного випадку індивідуально. Переводи до складу студентів на всі форми навчання проводяться, як правило, в період літніх і зимових канікул:

 • на очну форму навчання - з 15 липня по 15 серпня і з 15 січня по 15 лютого;
 • на заочну форму навчання - з 15 липня по 15 серпня і з 15 січня по 15 лютого.

Для поновлення після відрахування необхідно особисто подати заяву про поновлення до складу студентів Державного університету "Одеська політехніка". Факт ознайомлення з Положенням про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів, наявністю ліцензії і сертифікату про державну акредитацію Державного університету "Одеська політехніка" завіряється в заяві особистим підписом особи, яка поновлюється. До заяви необхідно додати:

 1. Довідку про рівень акредитації відповідної спеціальності, ксерокопію ліцензії і свідоцтва про акредитацію ВНЗ, в якому навчався студент;
 2. Академічну довідку;     
 3. Документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста) та додаток до нього (оригінал і копію);
 4. Сертифікат ЗНО того року вступу відносно якого здійснюється переведення особи;
 5. Витяг з наказу про відрахування;     
 6. 6 фотокарток розміром 3х4 см;    
 7. Ксерокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;    
 8. Ксерокопію документа, що посвідчує особу.

Оформлення документів:
корпус ГУК , каб. 127, тел. (048) 705-84-55; (048) 705-83-32.