Переведення з іншого закладу вищої освіти

Здобувачі вищої освіти, які бажають бути переведеними до нашого закладу вищої освіти з інших ЗВО, повинні виконувати наступні вимоги:

 • успішно закінчити мінімум перший курс, для того, щоб мати змогу бути поновленими на другий, третій, четвертий курси, або на другий семестр п'ятого курсу;
 • виконувати вимоги до зарахування, які виконували вступники під час вступу на відповідні освітні програми того року вступу відносно якого здійснюється переведення особи.

Питання про переводи вирішуються в деканатах відповідних інститутів (факультетів) для кожного випадку індивідуально. Переводи до складу студентів на всі форми навчання проводяться, як правило, в період літніх і зимових канікул:

 • на очну форму навчання - з 15 липня по 15 серпня і з 15 січня по 15 лютого;
 • на заочну форму навчання - з 15 липня по 15 серпня і з 15 січня по 15 лютого.

Освітні програми та спеціальності підготовки можно переглянути у каталозі освітних програм.

Для переводу необхідно особисто подати заяву про переведення до нашого закладу вищої освіти. Факт ознайомлення з Положенням про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів, наявністю ліцензії і сертифікату про державну акредитацію Державного університету "Одеська політехніка" завіряється в заяві особистим підписом особи, яку переводять.

До заяви необхідно додати:

 1. Дозвіл на переведення, підписаний ректором (проректором) і завірений гербовою печаткою ЗВО;
 2. Довідку про рівень акредитації відповідної спеціальності, ксерокопію ліцензії і свідоцтва про акредитацію ЗВО, в якому навчається здобувач;     
 3. Документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста) та додаток до нього (оригінал і копію);
 4. Сертифікат ЗНО того року вступу відносно якого здійснюється переведення особи;    
 5. Академічна довідка;    
 6. 4 фотокартки розміром 3х4 см;   
 7. Ксерокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;    
 8. Ксерокопію документа що посвідчує особу.

Необхідно особисто пред'явити оригінали документів, зазначених в п. 7 та 8.

Оформлення документів:
корпус ГУК , каб. 127, тел. (048) 705-84-55; (048) 705-83-32.