Інформація для нових студентів

Здобувачі вищої освіти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 календарних днів від дати їх початку відраховуються їз закладу вищої освіти.

Отримання інформації стосовно початку навчального процесу та ознайомлення з певним навчально-науковим інститутом або факультетом можливо за наступними посиланнями:

Інститут гуманітарних наук
Інститут економіки та менеджменту
Інститут електротехніки та електромеханіки
Інститут енергетики
Інститут інформаційної безпеки, радіоелектроніки та телекомунікацій
Інститут комп'ютерних систем
Інститут штучного інтелекту та робототехніки
Інститут цифрових технологій, дизайну та транспорту
Інститут хімічних технологій та фармації
Інститут дистанційної і заочної освіти
Українсько-німецький інститут
Інститут медичної інженерії
Українсько-іспанський інститут
Українсько-польський інститут