УПІ ▪ Українсько-польський інститут

КОГО МИ ГОТУЄМО

Інститут готує бакалаврів, магістрів та докторів філософії за всіма спеціальностями спільно з 18 університетами-партнерами Польщі за узгодженими навчальними планами.

Ми забезпечуємо безперервне навчання професійно-орієнтованій польській мові або іншій іноземній мові за вибором студентів одночасно з підготовкою за обраною студентом спеціальністю.

ЧОМУ ЦЕ АКТУАЛЬНО

Світові інтеграційні процеси зумовлюють потребу в спеціалістах європейського рівня компетентності, знають особливості роботи європейських підприємств та досконало володіють іноземними мовами. Потреба країн Євросоюзу в кваліфікованих фахівцях в декілька раз перевершує їх наявність, що уможливлює працевлаштування не тільки Польщі, а й в країнах Європи і світу.

Європейський диплом, виданий університетами Польщі визнається у всіх країнах Європи, США, Канади тощо, нострифікація диплому не потрібна. Вказане забезпечує конкурентоспроможність випускників нашого інституту на ринку праці та надійне майбутнє.

ХТО НАВЧАЄ

Підготовка студентів за всіма спеціальностями забезпечується професорсько-викладацьким складом випускових кафедр університету та університетів-партнерів Польщі, які є досвідченими фахівцями відповідних галузей науки і техніки, більшість з яких мають наукові ступені і вчені звання: доктори, кандидати наук, професори і доценти.

Навчання професійно-орієнтовані польській мови забезпечують висококваліфіковані дипломовані філологи, які мають наукові ступені, вчені звання та пройшли стажування в провідних університетах-партнерах Польщі.

ЯК МИ НАВЧАЄМО

Навчання спеціальності відповідає європейським стандартам якості

Ми здійснюємо підготовку студентів за узгодженими з університетами-партнерами Польщі освітніми програмами, які відповідають європейським стандартам якості вищої освіти.

Безперервна мовна підготовка

Ми забезпечуємо безперервне навчання студентів польській професійно-спрямованій мові (6 годин аудиторних занять кожен тиждень з 1-го семестру у малокомплектних групах або англійській мові (за вибором студента) одночасно з бакалаврською та магістерську підготовку за обраною спеціальністю.

Рівень мовної підготовки

Програми мовної підготовки спрямовані на послідовне поглиблене володіння польською мовою з початкового рівня до рівня B2. Навчання професійній термінології й лексиці починається у 4-му семестрі та передбачає професійно-орієнтовану мовну підготовку за спеціальністю, в т.ч. в університетах-партнерах Польщі.

Літні та зимові мовні школи

Кожен навчальний рік наші студенти виїжджають в зимові (січень-лютий) і літні (серпень) мовні школи на навчання за участю польських викладачів-полоністів з університетів-партнерів Польщі. За результатами навчання та іспитів наші студенти одержують Міжнародний Сертифікат про рівень володіння польською мовою. На початок 2019 року більше 200 наших студентів пройшли успішну мовну атестацію в університетах-партнерах Польщі.

Безкоштовне навчання в Польщі

Ми надаємо кращим нашим студентам всіх спеціальностей, як бакалаврського, так і магістерського рівня вищої освіти, можливість одержання двох дипломів безкоштовно за рахунок різних стипендіальних програм університетів-партнерів Польщі. Щорічно нашим студентам на навчання в університетах-партнерах Польщі надаються стипендії: Erasmus Plus (Полонійна Академія); Стефана Банаха (Національна Агенція і Міністерство закордонних справ Польщі); Івана Виговського (університети: Варшавський, Ягелонський, Познанський, Вроцлавський, Білостоцький, Люблінський, Лодський); стипендії Міністерства освіти і науки України; стипендії Міністерства національної освіти Республіки Польщі.
Крім того, наші студенти, які навчаються в університетах-партнерах Польщі, мають змогу вільного працевлаштування.

Стипендії за програмами академічної мобільності Євросоюзу

Нашим студенти, які в поступили на навчання в університети-партнери Польщі нарівні з польськими студентами надається можливість участі в програмах академічної мобільності, що дозволяє отримувати гранти на навчання не тільки в Польщі, а й в різних країнах світу. Ряд університетів-партнерів Польщі щорічно надає стипендії на навчання наших студентів першого і другого рівня вищої освіти.
У 2019 році стипендії “Erasmus Plus” надано Академією Полонійною у Ченстохові. Стипендіальну підтримку для реалізації програми “Подвійний диплом” одержали 20 наших студентів (12 бакалаврів і 8 магістрів). На навчання передбачено 550 євро/місяць, на виробничу практику 600 євро/місяць. Навчання відбувається в двох країнах Європи (за вибором студента), завершується захистом дипломної роботи в університеті-партнері Польщі, який надає стипендіальний грант.

Фінансові умови навчання в університеті

Підготовка бакалаврів, магістрів і докторів філософії здійснюється як за держзамовленням, так і за контрактом. Студенти-бюджетники, а також пільгові категорії студентів отримують академічні та соціальні стипендії. Навчання професійно-спрямованій польській мові для студентів-бюджетників є безкоштовним.

Освітні програми

Контакти
+38(048)705-84-38