Ви є тут

Звіти і публічні документи

Річний звіт ректора

Річний звіт про діяльність Університету

Річний фінансовий звіт

Звіт про надходження та використання коштів

Штатний розпис

Кошторис

Інформація щодо проведення тендерних процедур

Тендери

Плани закупівлі

 

Результати моніторингу якості освіти

Результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти

       Результати щорічного оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників університету
 

     ​​  Звіти про підсумки наукової та науково-технічної діяльності
 

     ​​  Публічні документи акредитаційного процесу
 

       Відомості про матеріально-технічне забезпечення університету
 

       Технічний звіт щодо відповідності Університету Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, щодо доступності до навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення