Ви є тут

Перелік постійнодіючих спеціалізованих вчених рад університету

Докторські спеціалізовані вчені ради

 

Спеціалізована вчена рада Д 41.052.01

Профіль спеціалізованої вченої ради:

 • 05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти;
 • 05.13.06 – Інформаційні технології;
 • 05.13.07 – Автоматизація процесів керування.
Персональний склад спеціалізованої вченої ради

Голова ради:

 • Антощук Світлана Григорівна, д.т.н., професор, директор навчально-наукового інституту, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.13.06.

Заступник голови:

 • Максимов Максим Віталійович, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.13.07.

Вчений секретар:

 • Колесніков Олексій Євгенович, к.т.н, доцент, доцент кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.13.06.

Члени ради:

 • Арсірій Олена Олександрівна, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.13.06;
 • Березький Олег Миколайович, д.т.н., професор. завідувач кафедри, Тернопільський національний економічний університет, спеціальність 05.13.06;
 • Вишневський Леонід Вікторович, д.т.н., професор, декан, Національний університет "Одеська морська академія", спеціальність 05.13.07;
 • Водічев Володимир Анатолійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.13.07;
 • Волков Віктор Едуардович, д.т.н., професор, директор навчально-наукового інституту, Одеська національна академія харчових технологій, спеціальність 05.13.07;
 • Дрозд Олександр Валентинович, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.13.05;
 • Кондратенко Юрій Пантелійович, д.т.н., професор, професор кафедри, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, спеціальність 05.13.05;
 • Крісілов Віктор Анатолійович. д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.13.06;
 • Крилов Віктор Миколайович, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.13.06;
 • Мазурок Тетяна Леонідівна, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», спеціальність 05.13.06;
 • Мещеряков Володимир Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеський державний екологічний університет, спеціальність 05.13.06;
 • Нестеренко Сергій Анатолійович, д.т.н., професор, проректор, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.13.05;
 • Нікульшин Володимир Русланович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.13.07;
 • Пелих Сергій Миколайович, д.т.н., с.н.с, професор кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.13.07;
 • Рожков Сергій олександрович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Херсонський національний технічний університет, спеціальність 05.13.07;
 • Романюк Олександр Никифорович, д.т.н., професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи, Вінницький національний технічний університет, спеціальність 05.13.05;
 • Ситніков Валерій Степанович, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.13.05;
 • Становський Олександр Леонідович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.13.06;
 • Тонконогий Володимир Михайлович, д.т.н., професор, директор навчально-наукового інституту, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.13.07;
 • Чечельницький Віктор Якович, д.т.н., доцент, декан, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.13.05.

 

Спеціалізована вчена рада Д 41.052.02

Профіль спеціалізованої вченої ради:

 • 05.02.02 – Машинознавство;
 • 05.02.08 – Технологія машинобудування;
 • 05.03.01 – Процеси механічної обробки, верстати та інструменти;
 • 05.05.05 – Піднімально-транспортні машини.
Персональний склад спеціалізованої вченої ради

Голова ради:

 • Усов Анатолій Васильович, д.т.н., професор, завідувач кафедри Одеського національного політехнічного університету Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.02.08.

Заступник голови:

 • Дащенко Олександр Федорович, д.т.н., професор, завідувач кафедри Одеського національного політехнічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.05.05.

Вчений секретар:

 • Бойко Андрій Олександрович, д.т.н., доцент, директор навчально-наукового інституту Одеського національного політехнічного університету Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.05.05.

Члени ради:

 • Амбарцумянц Роберт Вачаганович, д.т.н., професор, завідувач кафедри Одеської національної академії харчових технологій МОН України, спеціальність 05.02.02;
 • Гутиря Сергій Семенович, д.т.н., професор, професор кафедри Одеського національного політехнічного університету МОН України, спеціальність 05.02.02;
 • Деревянченко Олександр Георгійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри Одеського національного політехнічного університету МОН України, спеціальність 05.03.01;
 • Дмитрієв Дмитро Олексійович, д.т.н., доцент. доцент кафедри Херсонського національного технічного університету МОН України, спеціальність 05.03.01;
 • Конопльов Анатолій Васильович, д.т.н., доцент, завідувач кафедри, Одеський національний морський університет, спеціальність 05.02.02;
 • Ларшин Василь Петрович, д.т.н., професор, професор кафедри Одеського національного політехнічного університету МОН України, спеціальність 05.02.08;
 • Лебедєв Володимир Георгійович, д.т.н., професор, професор кафедри Одеського національного політехнічного університету МОН України, спеціальність 05.02.08;
 • Луців Ігор Володимирович, д.т.н., професор, перший проректор з навчальної роботи Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя МОН України, спеціальність 05.03.01;
 • Малиновський Валентин Анатолійович, д.т.н., професор, директор НВП «Віра-Сервіс Плюс», спеціальність 05.05.05;
 • Новіков Федір Васильович, д.т.н., професор, директор науково-технічного комплексу “Ельбор”, спеціальність 05.02.08;
 • Оборський Геннадій Олександрович, д.т.н., професор, ректор Одеського національного політехнічного університету МОН України, спеціальність 05.03.01;
 • Оргіян Олександр Андрійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри Одеської національної академії будівництва та архітектури МОН України, спеціальність 05.02.08;
 • Оробей Віктор Федорович, д.т.н., професор, професор кафедри Одеського національного політехнічного університету МОН України, спеціальність 05.02.02;
 • Ракша Сергій Васильович, д.т.н., професор, завідувач кафедри Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, спеціальність 05.05.05;
 • Семенюк Володимир Федорович, д.т.н., професор, завідувач кафедри Одеського національного політехнічного університету МОН України, спеціальність 05.05.05;
 • Сидоренко Ігор Іванович, д.т.н., професор, доцент кафедри Одеського національного політехнічного університету МОН України, спеціальність 05.02.02;
 • Ступницький Вадим Володимирович, д.т.н., доцент, доцент кафедри, Національний університет "Львівська політехніка". спеціальність 05.02.08;
 • Суглобов Володимир Васильович, д.т.н., професор, завідувач кафедри Приазовського державного технічного університету МОН України, спеціальність 05.05.05;
 • Тіхенко Валентин Миколайович, д.т.н., доцент, професор кафедри Одеського національного політехнічного університету МОН України, спеціальність 05.03.01;
 • Тонконогий Володимир Михайлович, д.т.н., професор, директор навчально-наукового інституту Одеського національного політехнічного університету МОН України, спеціальність 05.03.01;
 • Чаюн Іван Михайлович, д.т.н., професор, професор кафедри Одеського національного політехнічного університету МОН України, спеціальність 05.05.05;
 • Яглінський Віктор Петрович, д.т.н., доцент, професор кафедри Одеського національного політехнічного університету МОН України, спеціальність 05.02.02.

 

Спеціалізована вчена рада Д 41.052.04

Профіль спеціалізованої вченої ради:

 • 05.14.06 – Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика;
 • 05.14.14 – Теплові та ядерні енергоустановки.
Персональний склад спеціалізованої вченої ради

Голова ради:

 • Мазуренко Антон Станіславович, д.т.н., професор, директор навчально-наукового інституту Одеського національного політехнічного університету МОН України, спеціальності 05.14.06 та 05.14.14.

Заступник голови:

 • Денисова Алла Євсіївна, д.т.н., професор, директор навчально-наукового інституту Одеського національного політехнічного університету МОН України, спеціальність 05.14.06.

Вчений секретар:

 • Баласанян Генадій Альбертович, д.т.н., професор, професор кафедри Одеського національного політехнічного університету МОН України, спеціальність 05.14.06.

Члени ради:

 • Арсірій Василь Анатолійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеська державна академія будівництва та архітектури МОН України, спеціальність 05.14.14;
 • Афтанюк Валерій Валентинович д.т.н., професор, професор кафедри, Одеська державна академія будівництва та архітектури МОН України, спеціальність 05.14.06;
 • Воінов Олександр Петрович, д.т.н., професор, професор кафедри Одеський національний політехнічний університет МОН України, спеціальність 05.14.06;
 • Дубковський В’ячеслав Олександрович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний політехнічний університет МОН України, спеціальність 05.14.06;
 • Дорошенко Олександр Вікторович, д.т.н., професор, професор кафедри Одеська національна академія харчових технологій МОН України, спеціальність 05.14.06;
 • Кишневський Віктор Панасович, д.т.н., професор. завідувач кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.14.14;
 • Кнауб Людмила Володимирівна, д.т.н., професор,професор кафедри Військова академія МОБ України, спеціальність 05.14.06;
 • Кравченко Володимир Петрович, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеський національний політехнічний університет МОН України, спеціальність 05.14.14;
 • Максимов Максим Віталійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний політехнічний університет МОН України, спеціальність 05.14.14;
 • Маслов Олег Вікторович, д.т.н., доцент, завідувач кафедри, Одеський національний політехнічний університет МОН України, спеціальність 05.14.14;
 • Морозюк лариса Іванівна, д.т.н., доцент, професор кафедри, Одеська національна академія харчових технологій, спеціальність 05.14.06;
 • Нікульшин Володимир Русланович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний політехнічний університет МОН України, спеціальність 05.14.06;
 • Пелих Сергій Миколайович, д.т.н., с.н.с, доцент кафедри, Одеський національний політехнічний університет МОН України, спеціальність 05.14.14;
 • Погосов Олексій Юрійович, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеський національний політехнічний університет МОН України, спеціальність 05.14.14;
 • Скалозубов Володимир Іванович, д.т.н., професор, завідувач відділу, Інститут проблем безпеки АЕС, НАН України, спеціальність 05.14.14;
 • Якуб Євген Соломонович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний економічний університет МОН України, спеціальність 05.14.14.

 

Спеціалізована вчена рада Д 41.052.06

Профіль спеціалізованої вченої ради:

 • 01.04.01 – Фізика приладів, елементів і систем;
 • 01.04.16 – Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій.
Персональний склад спеціалізованої вченої ради

Голова ради:

 • Русов Віталій Данилович, д.ф.-м.н., професор, зав. кафедрою Одеського національного політехнічного університету, спеціальність 01.04.01.

Заступник голови:

 • Тарасов Віктор Олексійович, д.ф.-м.н., доцент, професор кафедри Одеського національного політехнічного університету, спеціальність 01.04.16.

Вчений секретар:

 • Вчений секретар спеціалізованої вченої ради: д.т.н., професор Зеленцова Тетяна Миколаївна, професор кафедри Одеського національного політехнічного університету, спеціальність 01.04.16.

Члени ради:

 • Болотін Юрій Львович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут», спеціальність 01.04.16;
 • Бондарев Віктор Миколайович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 01.04.01;
 • Ващенко Володимир Миколайович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України, спеціальність 01.04.01;
 • Висоцький Володимир Іванович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.01;
 • Глушков Олександр Васильович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 01.04.16;
 • Гохман Олександр Рафаїлович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 01.04.01;
 • Єнковський Ласло Ласлович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України, спеціальність 01.04.16;
 • Жук Олександр Іванович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 01.04.16;
 • Павлович Володимир Миколайович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут ядерних досліджень НАН України, спеціальність 01.04.01;
 • Погосов Олексій Юрійович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 01.04.16;
 • Скалозубов Володимир Іванович, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 01.04.01;
 • Слабоспицький Ростислав Павлович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, заступник директора Інституту ядерної фізики і фізики високих енергій, ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут», спеціальність 01.04.16;
 • Усов Валентин Валентинович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 01.04.01;
 • Хецеліус Ольга Юріївна, д.ф.-м.н., доцент, професор кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 01.04.16;
 • Шевчук Володимир Гаврилович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 01.04.01.

 

Спеціалізована вчена рада Д 41.052.09

Профіль спеціалізованої вченої ради:

 • 05.01.02 – Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення;
 • 05.13.22 – Управління проектами та програмами.
Персональний склад спеціалізованої вченої ради

Голова ради

 • Оборський Геннадій Олександрович, д.т.н., професор, ректор, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.01.02.

Заступник голови

 • Гогунський Віктор Дмитрович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.13.22.

Вчений секретар

 • Прокопович Ігор Валентинович, д.т.н, доцент, професор кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.01.02.

Члени ради:

 • Вайсман Владислав Олександрович, д.т.н., професор, директор, Холдингова компанія «Мікрон» Мінпромполітики України спеціальність 05.13.22;
 • Ванько Володимир Михайлович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.01.02;
 • Дядюра Костянтин Олександрович, д.т.н., професор, в.о. завідувача кафедри, Сумський державний університет, спеціальність 05.01.02;
 • Іванов Віктор Володимирович, д.т.н., доцент, професор кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.13.22;
 • Кишневський Віктор Панасович, д.т.н., доцент, керівник науково-дослідного центру стандартизації та сертифікації процесів енергетики «Екологія», Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.01.02;
 • Колеснікова Катерина Вікторівна, д.т.н., доцент, професор кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.13.22;
 • Костенко Віталій Леонідович, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.01.02;
 • Любченко Віра Вікторівна, д.т.н., доцент, професор кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.13.22;
 • Маслов Олег Вікторович, д.т.н., доцент, завідувач кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.01.02;
 • Руженцев Ігор Вікторович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність 05.01.02
 • Савєльєва Оксана Степанівна, д.т.н., доцент, професор кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.13.22;
 • Шахов Анатолій Валентинович, д.т.н., доцент, професор кафедри, Одеський національний морський університет, спеціальність 05.13.22.

 

Спеціалізована вчена рада Д 41.052.10

Профіль спеціалізованої вченої ради:

 • 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством;
 • 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Персональний склад спеціалізованої вченої ради

Голова ради:

 • Філиппова Світлана Валеріївна, д.е.н., професор, директор навчально-наукового інституту, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 08.00.03.

Заступник голови:

 • Балан Олександр Сергійович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 08.00.04.

Вчений секретар:

 • Свінарьова Ганна Борисівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 08.00.04.

Члени ради:

 • Бельтюков Євген Афанасійович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 08.00.03;
 • Джеджула В’ячеслав Васильович, д.е.н., професор, професор кафедри, Вінницький національний технічний університет, спеціальність 08.00.04;
 • Волощук Лідія Олександрівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 08.00.04;
 • Захарченко Віталій Іванович, д.е.н., професор, професор кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 08.00.03;
 • Ковтуненко Ксенія Валеріївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 08.00.04;
 • Кузнецова Інна Олексіївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний економічний університет, спеціальність 08.00.04;
 • Лайко Олександр Іванович, д.е.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, спеціальність 08.00.03;
 • Липинська Олена Андріївна, д.е.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 08.00.03;
 • Лисюк Володимир Митрофанович, д.е.н., професор, завідувач відділу, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, спеціальність 08.00.03;
 • Меркулов Микола Миколайович, д.е.н., професор, директор, ТОВ «Торговий дім Одеського кабельного заводу «Одескабель»», спеціальність 08.00.04;
 • Окландер Михайло Анатолійович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 08.00.04;
 • Соколовська Зоя Миколаївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 08.00.04;
 • Соколи Іван Іванович, д.е.н., доцент, професор кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 08.00.03;
 • Фролова Лариса Володимирівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 08.00.03;
 • Юдін Михайло Айзікович, д.е.н., доцент, голова наглядової ради, ТДВ «Первомайськ-дизельмаш», спеціальність 08.00.03.

 

Кандидатські спеціалізовані вчені ради

 

Спеціалізована вчена рада K 41.052.05

Профіль спеціалізованої вченої ради:

 • 05.09.01 – Електричні машини і апарати.
Персональний склад спеціалізованої вченої ради

Голова ради:

 • Петрушин Віктор Сергійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.09.01.

Заступник голови:

 • Римша Віталій Вікторович, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.09.01.

Вчений секретар:

 • Якімець Андрій Миронович, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.09.01.

Члени ради:

 • Байдак Юрій Вікторович, д.т.н., доцент, професор кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.09.01;
 • Бесараб Олександр Миколайович, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.09.03;
 • Бєлікова Людмила Яківна, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.09.01;
 • Бушер Віктор Володимирович, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.09.01;
 • Водічев Володимир Анатолійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.09.01;
 • Войтенко Володимир Андрійович, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.09.01;
 • Гулий Михайло Вікторович, к.т.н., головний електронік, ТОВ "Електроніка Нові технології", спеціальність 05.09.01;
 • Мілих Володимир Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет "ХПІ", спеціальність 05.09.01;
 • Муха Микола Йосипович, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Одеська національна морська академія, спеціальність 05.09.01;
 • Пуйло Гліб Васильович, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.09.01;
 • Ставинський Андрій Андрійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Миколаївський національний аграрний університет, спеціальність 05.09.01;
 • Яровенко Володимир Олексійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний морський університет, спеціальність 05.09.01.

 

Спеціалізована вчена рада K 41.052.08

Профіль спеціалізованої вченої ради:

 • 05.13.12 – Системи автоматизації проектувальних робіт;
 • 05.13.23 – Системи та засоби штучного інтелекту.
Персональний склад спеціалізованої вченої ради

Голова ради:

 • Нестеренко Сергій Анатолійович, д.т.н., професор, проректор, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.13.12.

Заступник голови:

 • Крилов Віктор Миколайович, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.13.23.

Вчений секретар:

 • Шапорін Руслан Олегович, к.т.н., доцент, завідувач кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.13.12.

Члени ради:

 • Антощук Світлана Григорівна, д.т.н., професор, директор навчально-наукового інституту, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.13.23;
 • Безкоровайний Володимир Валентинович, д.т.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність 05.13.12;
 • Гоменюк Сергій Іванович, д.т.н., професор, декан, завідувач кафедри, ДВНЗ «Запорізький національний університет», спеціальність 05.13.12;
 • Дерев’янченко Олександр Георгійович, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.13.23;
 • Крісілов Віктор Анатолійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.13.23;
 • Мещеряков Володимир Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеський державний екологічний університет, спеціальність 05.13.12;
 • Ситніков Валерій Степанович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.13.23;
 • Становський Олександр Леонідович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.13.12;
 • Субботін Сергій Олександрович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Запорізький національний технічний університет, спеціальність 05.13.23;
 • Тонконогий Володимир Михайлович, д.т.н., професор, директор навчально-наукового інституту, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.13.12;
 • Чмир Ігор Олексійович, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеський державний екологічний університет, спеціальність 05.13.23;
 • Швець Павло Степанович, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.13.12.

 

Спеціалізована вчена рада К 41.052.11

Профіль спеціалізованої вченої ради:

 • 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи;
 • 05.13.21 – Системи захисту інформації.
   
Персональний склад спеціалізованої вченої ради

Голова ради:

 • Кобозєва Алла Анатоліївна, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.13.21.

Заступник голови:

 • Положаєнко Сергій Анатолійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 01.05.02.

Вчений секретар:

 • Лебедєва Олена Юріївна, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 01.05.02.

Члени ради:

 • Бобок Іван Ігорович, к.т.н., старший науковий співробітник, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.13.21;
 • Браіловський Микола Миколайович, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, спеціальність 05.13.21;
 • Кічмаренко Ольга Дмитрівна, к.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 01.05.02;
 • Любченко Віра Вікторівна, д.т.н., доцент, доцент кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 01.05.02;
 • Маєвський Дмитро Андрійович, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.13.21;
 • Мокріцький Вадим Анатолійович, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.13.21;
 • Павленко Віталій Данилович, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 01.05.02;
 • Палагін Володимир Васильович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Черкаський державний технологічний університет, спеціальність 01.05.02;
 • Пархуць Любомир Теодорович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.13.21;
 • Паулін Олег Миколайович, д.т.н., доцент, професор кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 01.05.02;
 • Рибальський Олег Володимирович, д.т.н., професор, професор кафедри Національної академії внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ та МОН України, спеціальність 05.13.21;
 • Сперанський Віктор Олександрович, к.т.н., доцент кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 01.05.02;
 • Федорчук Володимир Анатолійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, спеціальність 01.05.02;
 • Фомін Олександр Олексійович, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 01.05.02;
 • Чечельницький Віктор Якович, д.т.н., доцент, професор кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.13.21.