Ви є тут

Вакансії

Вакантні посади науково-педагогічних працівників

Вакансії відсутні.

 

Інформація про проведення конкурсу

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які володіють українською мовою, а також мають стаж педагогічної роботи у вищому навчальному закладі (для завідувача кафедри не менше ніж п’ять років, науковий ступінь та вчене звання відповідно до профілю кафедри).
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:
–    заяву про участь у конкурсі на ім'я ректора;
–    резюме;
–    список наукових праць, завірений власним підписом; 
–    копії документів, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи);
–    засвідчені згідно з вимогами законодавства України копії дипломів про повну вищу освіту, науковий ступень, вчене звання (для претендентів, які не працювали в університеті до проведення конкурсу);
–    звіт про роботу за попередній період (для претендентів, які працювали в університеті до проведення конкурсу за основним місцем роботи або за сумісництвом);
–    копію довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465 (видана не пізніше 12 місяців на дату подання документів для участі у конкурсному відборі).
Під час подання заяви претендент пред’являє документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»), та оригінали всіх документів, копії яких претендент подає.
Заяви претендентів подаються:
–    на посаду завідувача кафедри, професора – до конкурсної комісії університету (м. Одеса-44, пр. Шевченка, 1, адмінкорпус, ауд. 203, тел. 705-85-04);
–    на посаду доцента, старшого викладача, викладача, асистента – до конкурсних комісій інститутів, факультетів.