Ви є тут

Інформація про дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії, які прийняті спеціалізованими вченими радами університету до розгляду та проведення захисту

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії.
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування.
Спеціальність: 073 Менеджмент.
Назва: Управлінські інновації у сфері надання адміністративних послуг в умовах діджиталізації.
Науковий керівник: Балан Олександр Сергійович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Державний університет «Одеська політехніка».
Попередня дата проведення захисту дисертації: 30 грудня 2021 року - 14:00
Адреса проведення захисту дисертації: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 400-а
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.022
Голова ради:
Філиппова Світлана Валеріївна, д.е.н., професор, Державний університет «Одеська політехніка».
Рецензенти:
Добрянська Наталя Анатоліївна, д.е.н., професор, Державний університет «Одеська політехніка».
Гусаріна Наталія Вікторівна, д.е.н., доцент, Державний університет «Одеська політехніка».
Опоненти:
Подольчак Назар Юрійович, д.е.н., професор, Національний університет «Львівська політехніка».
Ілляшенко Сергій Миколайович, д.е.н., професор, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут".
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії.
Галузь знань: 12 Інформаційні технології.
Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки.
Назва: Моделі та методи динамічного музичного синтезу на основі генетичного підходу.
Науковий керівник: Болтьонков Віктор Олексійович, кандидат техн. наук, доцент, доцент кафедри інформаційних систем, Державний університет «Одеська політехніка».
Попередня дата проведення захисту дисертації: 28 грудня 2021 року - 16:00
Адреса проведення захисту дисертації: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 607-ф
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.026
Голова ради:
Антощук Світлана Григорівна, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Рецензенти:
Арсірій Олена Олександрівна, д.т.н., професор, Державний університет "Одеська політехніка".
Фомін Олександр Олексійович, д.т.н., доцент, Державний університет «Одеська політехніка».
Опоненти:
Великодний Станіслав Сергійович, д.т.н., доцент, Одеський державний екологічний університет.
Березький Олег Миколайович, д.т.н., професор, Західноукраїнський національний університет.
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії.
Галузь знань: 12 Інформаційні технології.
Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки.
Назва: Моделі та методи підвищення ефективності розподілених трасдюсерних мереж на основі машинного навчання та периферійних обчислень.
Науковий керівник: д.т.н., професор, Антощук Світлана Григорівна, директор інституту комп’ютерних систем, Державний університет «Одеська політехніка».
Попередня дата проведення захисту дисертації: 28 грудня 2021 року - 13:00
Адреса проведення захисту дисертації: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 607-ф
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.025
Голова ради:
Арсірій Олена Олександрівна, д.т.н., професор, Державний університет "Одеська політехніка".
Рецензенти:
Дрозд Олександр Валентинович, д.т.н., професор, Державний університет «Одеська політехніка».
Фомін Олександр Олексійович, д.т.н., доцент, Державний університет «Одеська політехніка».
Опоненти:
Машталір Володимир Петрович, д.т.н., професор, Харківський національний університет радіоелектроніки.
Яцків Василь Васильович, д.т.н., доцент, Західноукраїнський національний університет.
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії.
Галузь знань: 15 Автоматизація та приладобудування.
Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.
Назва: Автоматизована система керування установкою піролізу на основі ідентифікації складу твердих побутових відходів.
Науковий керівник: Беглов Костянтин Вячеславович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерних технологій автоматизації, Державний університет «Одеська політехніка».
Дата проведення захисту дисертації: 18 листопада 2021 року - 14:00
Адреса проведення захисту дисертації: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 400-а
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.027
Голова ради:
Тонконогий Володимир Михайлович, д.т.н., професор, Державний університет «Одеська політехніка».
Рецензенти:
Гогунський Віктор Дмитрович, д.т.н., професор, Державний університет «Одеська політехніка».
Водічев Володимир Анатолійович, д.т.н., професор, Державний університет «Одеська політехніка».
Опоненти:
Волков Віктор Едуардович, д.т.н., професор, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова.
Онищенко Олег Анатолійович, д.т.н., професор, Національний університет «Одеська морська академія».
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії.
Галузь знань: 12 Інформаційні технології.
Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки.
Назва: Нейромережеві методи аналізу планарних зображень в системах автоматизованого скринінгу.
Науковий керівник: Антощук Світлана Григорівна, доктор технічних наук, професор, директор Інституту комп’ютерних систем, Державний університет «Одеська політехніка».
Дата проведення захисту дисертації: 5 листопада 2021 року - 13:30
Адреса проведення захисту дисертації: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 607-ф
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.021
Голова ради:
Арсірій Олена Олександрівна, д.т.н., професор, Державний університет "Одеська політехніка".
Рецензенти:
Крилов Віктор Миколайович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Любченко Віра Вікторівна, д.т.н., професор, Державний університет «Одеська політехніка».
Опоненти:
Машталір Володимир Петрович, д.т.н., професор, Харківський національний університет радіоелектроніки.
Березький Олег Миколайович, д.т.н., професор, Західноукраїнський національний університет.
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії.
Галузь знань: 14 Електрична інженерія.
Спеціальність: 143 Атомна енергетика.
Назва: Удосконалення режимів моніторингу технологічних середовищ з метою підвищення надійності експлуатації технологічного обладнання АЕС.
Науковий керівник: Кишневський Віктор Панасович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри атомних електростанцій, Державний університет «Одеська політехніка».
Дата проведення захисту дисертації: 15 жовтня 2021 року - 14:00
Адреса проведення захисту дисертації: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 400-а
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.022
Голова ради:
Кравченко Володимир Петрович, доктор технічних наук, професор, Державний університет «Одеська політехніка».
Рецензенти:
Козлов Ігор Леонідович, доктор технічних наук, доцент, Державний університет «Одеська політехніка».
Ковальчук В’ячеслав Іванович, кандидат технічних наук, доцент, Державний університет «Одеська політехніка».
Опоненти:
Желєзний Віталій Петрович, доктор технічних наук, професор, Одеська національна академія харчових технологій.
Балашевський Олександр Сергійович, кандидат технічних наук, ДП «НАЕК «Енергоатом».
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії.
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування.
Спеціальність: 075 Маркетинг.
Назва: Бренд-менеджмент підприємств легкої промисловості.
Науковий керівник: Окландер Михайло Анатолійович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу, Державний університет «Одеська політехніка».
Дата проведення захисту дисертації: 13 жовтня 2021 року - 13:00
Адреса проведення захисту дисертації: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 400-а
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.023
Голова ради:
Некрасова Любов Аркадіївна, д.е.н., доцент, Державний університет «Одеська політехніка».
Рецензенти:
Яшкіна Оксана Іванівна, д.е.н., професор, Державний університет «Одеська політехніка».
Чукурна Олена Павлівна, д.е.н., доцент, Державний університет «Одеська політехніка».
Опоненти:
Ларіна Ярослава Степанівна, д.е.н., професор, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".
Смерічевський Сергій Францович, д.е.н., професор, Національний авіаційний університет.
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії.
Галузь знань: 14 Електрична інженерія.
Спеціальність: 144 Теплоенергетика.
Назва: Удосконалення газодинаміки в жаротрубних водогрійних котлах малої потужності.
Науковий керівник: Климчук Олександр Андрійович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри теплових електричних станцій та енергозберігаючих технологій, Державний університет «Одеська політехніка».
Дата проведення захисту дисертації: 27 серпня 2021 року - 13:30
Адреса проведення захисту дисертації: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, корпус 10, ауд. 22
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.020
Голова ради:
Баласанян Геннадій Альбертович, д.т.н., професор, Державний університет «Одеська політехніка».
Рецензенти:
Арсірій Василь Анатолійович, д.т.н., професор, Державний університет «Одеська політехніка».
Мазуренко Антон Станіславович,д.т.н., професор, Державний університет «Одеська політехніка».
Опоненти:
Черноусенко Ольга Юріївна, д.т.н., професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Желих Василь Михайлович, д.т.н., професор, Національний університет «Львівська політехніка».
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії.
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування.
Спеціальність: 073 Менеджмент.
Назва: Потенціал інноваційного бізнес-партнерства в стратегуванні розвитку промислового підприємства.
Науковий керівник: Філиппова Світлана Валеріївна, доктор економічних наук, професор, директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій, Державний університет «Одеська політехніка».
Дата проведення захисту дисертації: 18 серпня 2021 року - 10:00
Адреса проведення захисту дисертації: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 339
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.018
Голова ради:
Некрасова Любов Аркадіївна, д.е.н., доцент, Державний університет «Одеська політехніка».
Рецензенти:
Добрянська Наталя Анатоліївна, д.е.н., професор, Державний університет «Одеська політехніка».
Єрмак Світлана Олександрівна, д.е.н., доцент, Державний університет «Одеська політехніка».
Опоненти:
Філіпішина Лілія Михайлівна, д.е.н., професор, Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.
Джеджула В’ячеслав Васильович, д.е.н., професор, Вінницький національний технічний університет.
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії.
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування.
Спеціальність: 073 Менеджмент.
Назва: Інноваційно-інформаційна основа стратегії управління промисловим підприємством в економіці знань.
Науковий керівник: Ковтуненко Ксенія Валеріївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного менеджменту та інновацій, Державний університет «Одеська політехніка».
Дата проведення захисту дисертації: 31 липня 2021 року - 10:00
Адреса проведення захисту дисертації: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 339
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.019
Голова ради:
Волощук Лідія Олександрівна, д.е.н., професор, Державний університет «Одеська політехніка».
Рецензенти:
Некрасова Любов Аркадіївна, д.е.н., доцент, Державний університет «Одеська політехніка».
Гусаріна Наталія Вікторівна, д.е.н., доцент, Державний університет «Одеська політехніка».
Опоненти:
Шарко Маргарита Василівна, д.е.н., професор, Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет».
Гончар Ольга Іванівна, д.е.н., професор, Хмельницький національний університет.
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії.
Галузь знань: 12 Інформаційні технології.
Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки.
Назва: Моделі та методи комп’ютерної підтримки рішень в інформаційних системах підготовки вантажних операцій на танкерах.
Науковий керівник: Савєльєва Оксана Степанівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри нафтогазового та хімічного машинобудування, Державний університет "Одеська політехніка".
Дата проведення захисту дисертації: 9 липня 2021 року - 12:00
Адреса проведення захисту дисертації: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 607-ф
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.015
Голова ради:
Антощук Світлана Григорівна, д.т.н., професор, Державний університет "Одеська політехніка".
Рецензенти:
Арсірій Олена Олександрівна, д.т.н., професор, Державний університет "Одеська політехніка".
Блажко Олександр Анатолійович, к.т.н., доцент, Державний університет "Одеська політехніка".
Опоненти:
Шерстюк Володимир Григорович, д.т.н., професор, Херсонський національний технічний університет.
Сагін Сергій Вікторович, д.т.н., доцент, Національний університет «Одеська морська академія».
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії.
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування.
Спеціальність: 073 Менеджмент.
Назва: Інформаційно-аналітичне забезпечення контролювання результатів інноваційної діяльності промислових підприємств.
Науковий керівник: Волощук Лідія Олександрівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту, Державний університет "Одеська політехніка".
Дата проведення захисту дисертації: 11 червня 2021 року - 12:00
Адреса проведення захисту дисертації: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 400-а
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.017
Голова ради:
Добрянська Наталя Анатоліївна, д.е.н., професор, Державний університет "Одеська політехніка".
Рецензенти:
Гусаріна Наталія Вікторівна, д.е.н., доцент, Державний університет "Одеська політехніка".
Некрасова Любов Аркадіївна, д.е.н., доцент, Державний університет "Одеська політехніка".
Опоненти:
Пилипенко Андрій Анатолійович, д.е.н., професор, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця.
Ілляшенко Наталія Сергіївна, д.е.н., доцент, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії.
Галузь знань: 14 Електрична інженерія.
Спеціальність: 144 Теплоенергетика.
Назва: Підвищення продуктивності тягодуттьових трактів котлів на основі удосконалення моделей аеродинамічних систем.
Науковий керівник: Арсірій Василь Анатолійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою прикладної екології та гідрогазодинаміки, Одеський національний політехнічний університет.
Дата проведення захисту дисертації: 14 квітня 2021 року - 14:00
Адреса проведення захисту дисертації: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 22-ттл
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.016
Голова ради:
Баласанян Геннадій Альбертович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Рецензенти:
Мазуренко Антон Станіславович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Климчук Олександр Андрійович, д.т.н., доцент, Одеський національний політехнічний університет.
Опоненти:
Абдулін Михайло Загретдинович, д.т.н., старший науковий співробітник, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Хлієва Ольга Яківна, д.т.н., доцент, Одеська національна академія харчових технологій.
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії.
Галузь знань: 12 Інформаційні технології.
Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки.
Назва: Моделі та методи прийняття термінових антикризових рішень в управлінні псевдостійкими системами відповідального призначення.
Науковий керівник: Савєльєва Оксана Степанівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри нафтогазового та хімічного машинобудування Одеського національного політехнічного університету.
Дата проведення захисту дисертації: 18 березня 2021 року - 12:00
Адреса проведення захисту дисертації: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 400-а
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.006
Голова ради:
Антощук Світлана Григорівна, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Рецензенти:
Крилов Віктор Миколайович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Бабілунга Оксана Юріївна, к.т.н., доцент, Одеський національний політехнічний університет.
Опоненти:
Малахов Євгеній Валерійович, д.т.н., професор, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова.
Мещеряков Володимир Іванович, д.т.н., професор, Одеський державний екологічний університет.
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії.
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки.
Спеціальність: 051 Економіка.
Назва: Організаційно-економічне забезпечення розвитку виробничого потенціалу промислового підприємства на інноваційній основі.
Науковий керівник: Бельтюков Євген Афанасійович, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри економіки підприємств Одеського національного політехнічного університету.
Дата проведення захисту дисертації: 16 березня 2021 року - 14:00
Адреса проведення захисту дисертації: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 400-а
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.014
Голова ради:
Волощук Лідія Олександрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту Одеського національного політехнічного університету.
Рецензенти:
Філиппова Світлана Валеріївна, доктор економічних наук, професор, директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету.
Ковтуненко Юрій Володимирович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри обліку, аналізу і аудиту Одеського національного політехнічного університету.
Опоненти:
Попович Олександр Сергійович, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України.
Мартинюк Олена Анатоліївна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту Міжнародного гуманітарного університету.
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії.
Галузь знань: 13 Механічна інженерія.
Спеціальність: 136 Металургія.
Назва: Технологічний процес одержання виливків із алюмінієвих сплавів литтям під низьким тиском на основі використання зовнішніх впливів.
Науковий керівник: Лисенко Тетяна Володимирівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології та управління ливарними процесами Одеського національного політехнічного університету.
Дата проведення захисту дисертації: 12 березня 2021 року - 12:00
Адреса проведення захисту дисертації: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 207, корпус 9
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.001
Голова ради:
Становський Олександр Леонідович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Рецензенти:
Прокопович Ігор Валентинович, д.т.н., доцент, Одеський національний політехнічний університет.
Доценко Вадим Павлович, к.т.н., доцент, Одеський національний політехнічний університет.
Опоненти:
Ямшинський Михайло Михайлович, д.т.н., доцент, Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона.
Шалевська Інна Анатоліївна, к.т.н., доцент, Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України.
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії.
Галузь знань: 12 Інформаційні технології.
Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки.
Назва: Мова концептуального моделювання та методи для розробки баз даних зі багатоваріантною персистентністю.
Науковий керівник: Арсірій Олена Олександрівна, д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційних систем Одеського національного політехнічного університету, Мюлленбах Сабине, доктор, професор факультету комп’ютерних наук Університету прикладних наук м. Аугсбург.
Дата проведення захисту дисертації: 19 лютого 2021 року - 16:00
Адреса проведення захисту дисертації: https://us02web.zoom.us/j/86495173423?pwd=enczRndPRk5zTFF6TUJvTllSRGtGUT09
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.012
Голова ради:
Антощук Світлана Григорівна, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Рецензенти:
Любченко Віра Вікторівна, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Кунгурцев Олексій Борисович, к.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Опоненти:
Малахов Євгеній Валерійович, д.т.н., професор, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова.
Філатов Валентин Олександрович, д.т.н., професор, Харківський національний університет радіоелектроніки.
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії.
Галузь знань: 12 Інформаційні технології.
Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія.
Назва: Моделі та методи підвищення ефективності частотно-залежних компонент комп’ютерних систем.
Науковий керівник: Ситніков Валерій Степанович, д.т.н., професор, завідуючий кафедрою комп’ютерних систем Одеського національного політехнічного університету.
Дата проведення захисту дисертації: 17 грудня 2020 року - 15:30
Адреса проведення захисту дисертації: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 509-ф
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.011
Голова ради:
Антощук Світлана Григорівна, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Рецензенти:
Дрозд Олександр Валентинович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Лобачев Михайло Вікторович, к.т.н., доцент, Одеський національний політехнічний університет.
Опоненти:
Ліщинська Людмила Броніславівна, д.т.н., професор, Вінницький національний технічний університет.
Мусієнко Максим Павлович, д.т.н., професор, Чорноморський національний університет імені Петра Могили.
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії.
Галузь знань: 14 Електрична інженерія.
Спеціальність: 144 Теплоенергетика.
Назва: Підвищення надійності та безпеки енергоустановок шляхом запобігання гідродинамічних ударів.
Науковий керівник: Мазуренко Антон Станіславович, доктор технічних наук, професор, директор Інституту енергетики та комп’ютерно-інтегрованих систем управління Одеського національного політехнічного університету.
Дата проведення захисту дисертації: 16 грудня 2020 року - 13:30
Адреса проведення захисту дисертації: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 15-ттл
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.010
Голова ради:
Климчук Олександр Андрійович, д.т.н., доцент, Одеський національний політехнічний університет.
Рецензенти:
Арсірій Василь Анатолійович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Нікульшин Володимир Русланович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Опоненти:
Черноусенко Ольга Юріївна, д.т.н., професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського».
Афтанюк Валерій Валентинович, д.т.н., професор, Національний університет «Одеська морська академія».
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії.
Галузь знань: 14 Електрична інженерія.
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.
Назва: Оптимізація динамічних режимів електричних машин з використанням дробово-інтегральних регуляторів.
Науковий керівник: Бушер Віктор Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри електромеханічної інженерії Одеського національного політехнічного університету.
Дата проведення захисту дисертації: 11 грудня 2020 року - 14:00
Адреса проведення захисту дисертації: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, 207-у
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.009
Голова ради:
Петрушин Віктор Сергійович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Рецензенти:
Римша Віталій Вікторович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Якімець Андрій Миронович, к.т.н., доцент, Одеський національний політехнічний університет.
Опоненти:
Титюк Валерій Костянтинович, д.т.н., доцент, Криворізький національний університет.
Копчак Богдан Любомирович, д.т.н., доцент, Національний університет “Львівська політехніка”.
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії.
Галузь знань: 15 Автоматизація та приладобудування.
Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.
Назва: Підвищення енергетичної ефективності біогазової технології за рахунок пошуку комп’ютерно-інтегрованою системою управління найкращої структури її енергоустановок.
Науковий керівник: Давидов Валентин Олегович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних технологій автоматизації Одеського національного політехнічного університету.
Дата проведення захисту дисертації: 7 грудня 2020 року - 14:00
Адреса проведення захисту дисертації: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 41-ттл
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.004
Голова ради:
Тонконогий Володимир Михайлович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Рецензенти:
Гогунський Віктор Дмитрович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Водічев Володимир Анатолійович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Опоненти:
Осадчий Сергій Іванович, д.т.н., професор, Центральноукраїнський національний технічний університет.
Северин Валерій Петрович, д.т.н., професор, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії.
Галузь знань: 15 Автоматизація та приладобудування.
Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.
Назва: Автоматизація процесів керування установкою іонно-плазмового напилення.
Науковий керівник: Тонконогий Володимир Михайлович, доктор технічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту промислових технологій, дизайну та менеджменту Одеського національного політехнічного університету.
Дата проведення захисту дисертації: 7 грудня 2020 року - 11:00
Адреса проведення захисту дисертації: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 41-ттл
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.005
Голова ради:
Максимов Максим Віталійович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Рецензенти:
Брунеткін Олександр Іванович, д.т.н., доцент, Одеський національний політехнічний університет.
Водічев Володимир Анатолійович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Опоненти:
Осадчий Сергій Іванович, д.т.н., професор, Центральноукраїнський національний технічний університет.
Северин Валерій Петрович, д.т.н., професор, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії.
Галузь знань: 12 Інформаційні технології.
Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення.
Назва: Метод та програмні засоби інформаційної технології ідентифікації непараметричних динамічних моделей око-рухового апарату.
Науковий керівник: Фомін Олександр Олексійович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри комп’ютеризованих систем управління Одеського національного політехнічного університету.
Дата проведення захисту дисертації: 3 грудня 2020 року - 14:00
Адреса проведення захисту дисертації: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 400-а.
Спеціалізована вчена рада ДФ 041.052.007
Голова ради:
Положаєнко Сергій Анатолійович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Рецензенти:
Маєвський Дмитро Андрійович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Сперанський Віктор Олександрович, к.т.н., Одеський національний політехнічний університет.
Опоненти:
Атаманюк Ігор Петрович, д.т.н., професор, Миколаївський національний аграрний університет.
Палагін Володимир Васильович, д.т.н., професор, Черкаський державний технологічний університет.
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії.
Галузь знань: 10 Природничі науки.
Спеціальність: 104 Фізика та астрономія.
Назва: Метод Лапласа для опису інтерференційних ефектів в протон-протонному розсіянні і для побудови Монте-Карло генераторів.
Науковий керівник: Шарф Ігор Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри теоретичної та експериментальної ядерної фізик Одеського національного політехнічного університету.
Дата проведення захисту дисертації: 20 листопада 2020 року - 14:00
Адреса проведення захисту дисертації: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 517-т
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.003
Голова ради:
Тарасов Віктор Олексійович д.ф.-м.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Рецензенти:
Скалозубов Володимир Іванович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Косенко Сергій Ілліч, к.ф.-м.н., доцент, Одеський національний політехнічний університет.
Опоненти:
Висоцький Володимир Іванович, д.ф.-м.н., професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Жук Олександр Іванович, д.ф.-м.н., професор, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова.
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії.
Галузь знань: 14 Електрична інженерія.
Спеціальність: 143 Атомна енергетика.
Назва: Удосконалення методики теплогідравлічного аналізу в рамках робіт по продовженню ресурсу корпусних реакторів.
Науковий керівник: Кравченко Володимир Петрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри атомних електростанцій Одеського національного політехнічного університету.
Дата проведення захисту дисертації: 13 листопада 2020 року - 14:00
Адреса проведення захисту дисертації: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 400-а.
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.002
Голова ради:
Корольов Олександр Вікторович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Рецензенти:
Дубковський Вячеслав Олександрович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Погосов Олексій Юрійович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Опоненти:
Комаров Юрій Олексійович, д.т.н., ВП «Науково-технічний центр» ДП НАЕК «Енергоатом».
Борисенко Володимир Іванович, д.т.н., Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України.
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії.
Галузь знань: 13 Механічна інженерія.
Спеціальність: 131 Прикладна механіка.
Назва: Обґрунтування параметрів прямих пасивних редукційних клапанів з механічною системою управління.
Науковий керівник: Сидоренко Ігор Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних систем проектування машинобудування Одеського національного політехнічного університету.
Дата проведення захисту дисертації: 13 листопада 2020 року - 12:00
Адреса проведення захисту дисертації: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 18-ф.
Спеціалізована вчена рада ДФ 041.052.008
Голова ради:
Оргіян Олександр Андрійович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Рецензенти:
Гутиря Сергій Семенович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Яглінський Віктор Петрович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Опоненти:
Носко Павло Леонідович, д.т.н., професор, Національний авіаційний університет.
Ланець Олексій Степанович, д.т.н., професор, Національний університет «Львівська політехніка».