Ви є тут

Мови освітнього процесу

Мовою викладання у Одеській політехніці є державна мова.

З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності в університеті викладаються окремі дисципліни англійською, німецькою, іспанською, польською та іншими іноземними мовами, з забезпеченням при цьому знання здобувачами вищої освіти відповідної дисципліни державною мовою.

За бажанням здобувачів вищої освіти університет створює можливості для вивчення ними мови національної меншини в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням цієї мови.