Ви є тут

Запобігання та виявлення корупції

РЕЗУЛЬТАТИ ОНЛАЙН-ОПИТУВАННЯ
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
ЩОДО МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКУ РІВНЯ КОРУПЦІЇ

Опитування, проведене в II півріччі 2021-2022 навчального року серед здобувачів вищої освіти.

Термін проведення з квітня по червень 2022 року.

Кількість респондентів - 241 (здобувачі вищої освіти усіх навчальних інститутів Університету). Переважна більшість респондентів віком 19-20 років (49,8 %), чоловіків серед усіх респондентів 66%.

За результатами проведеного опитування встановлено:

 1. Здобувачі вищої освіти в цілому обізнані про таке поняття, як корупція та викривачі, про державні органи які уповноважені на протидію корупції.
 2. Студенти не достатньою мірою ознайомлені з «Антикорупційною програмою», що діє в Університеті.
 3. Основні чинники виникнення корупції у навчальному закладі здобувачі вищої освіти називають:
 • Низький рівень правової культури.
 • Лінощі студентів, небажання вчитися.
 • Знецінення вищої освіти.
 • Недостатня оплата праці викладачів.
 • Відсутність дієвого контролю за корупційними проявами.
 1. Студенти готові заявити про випадки корупції за умови повної анонімності та дієвих результатів перевірки їх інформації.

Шляхи боротьби з корупцією:

 • Посилити контроль за заявами щодо корупційних правопорушень. Невідворотність покарань за хабарі та інші корупційні дії.
 • Оприлюднення випадків корупційних дій з результатами.
 • Створення незалежної експертної комісії, яка б могла контролювати загальну якість.
 • Підвищення заробітної плати викладачам.

Пропонується:

 1. Проведення семінарів, тренінгів, лекцій або інших ознайомчих заходів для студентів та викладачів університету щодо норм чинного антикорупційного законодавства та протидії корупційних діянь;
 2. Публічно висвітлювати випадки корупційних правопорушень;
 3. Удосконалити процедуру розгляду анонімних повідомлень викривачів про можливі акти вчинення корупційних правопорушень та правопорушень пов'язані з корупцією.

Уповноважена особа                                                                     Олексій ГРІШИН

 

Нормативна база

Запобігання та виявлення корупції

З метою оптимізації діяльності протидії корупції в Національному університеті «Одеська політехніка» (далі - Університет) діє Уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції (далі – Уповноважена особа). Основні завдання, функції та права Уповноваженої особи визначені внутрішніми документами Університету, що розроблені відповідно до норм чинного законодавства зокрема: Закону України «Про запобігання корупції», Типовим положенням про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції тощо. 

Діяльність Уповноваженої особи направлена на реалізацію антикорупційних заходів серед яких:

 • розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням;

 • організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності Університету, підготовка заходів щодо їх усунення;

 • надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

 • здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню;

 • здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, інформування ректора Університету, спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

Діяльність Уповноваженої особи розповсюджується на всіх працівників Університету, у тому числі на осіб, які проходять в Університеті навчальну/виробничу практику, а також на осіб (у тому числі юридичних осіб), які працюють за договорами.

Уповноважена особа підпорядковується безпосередньо ректорові Університету та діє на засадах самостійності та функціональної незалежності відповідно до норм чинного законодавства.

 

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції в університеті

Грішин Олексій В'ячеславович, помічник ректора.

Інформація про прояви корупції з боку працівників університету може бути повідомлена:

 • особисто за адресою: каб. №210 адмінкорпусу, просп. Шевченка, 1, Одеса, Україна;
 • за телефоном: (048) 705-85-01;
 • електронним листом на адресу: anticor@op.edu.ua;
 • письмово на адресу: проспект Шевченка, 1, м. Одеса-44, Україна, 65044.