Ви є тут

Комісія з оцінки корупційних ризиків

Комісія з оцінки корупційних ризиків Одеської політехніки є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом, який утворюється для проведення оцінки корупційних ризиків у Одеській політехніці (далі – Університет).

Основними завданнями Комісії є:

  • проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Університету;
  • розроблення за результатами проведеної оцінки пропозицій щодо усунення виявлених корупційних ризиків у діяльності Університету.

Комісія, відповідно до покладених на неї завдань:

  • здійснює планування діяльності з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Університету та подає відповідний план на затвердження голові Комісії; за необхідності переглядає цей план на різних етапах проведення оцінки корупційних ризиків;
  • проводить аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища Університету з метою виявлення ризиків у нормативно-правових актах та організаційно-управлінської діяльності Університету;
  • організовує шляхом використання різних джерел отримання інформації для ідентифікації (виявлення) корупційних ризиків;
  • здійснює ідентифікацію (виявлення) корупційних ризиків;
  • здійснює у встановленому порядку оцінку корупційних ризиків;
  • готує звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Університету та пропозицій щодо заходів із усунення (зменшення рівня) виявлених корупційних ризиків;
  • розробляє на підставі проведеної оцінки корупційних ризиків пропозицій до проекту антикорупційної програми Університету.

Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків

Персональний склад Комісії з оцінки корупційних ризиків (наказ про створення)

 

Робота комісії з оцінки корупційних ризиків

Протоколи засідань Комісії з оцінки корупційних ризиків