Ви є тут

Післядипломна освіта

В університеті існують такі форми післядипломної освіти:

 

Перепідготовка

Перепідготовка – це здобуття ступеня бакалавра (магістра) за іншою спеціальністю на основі здобутої вищої освіти не нижче ступеня бакалавра та практичного досвіду.

Перепідготовка в нашому університеті здійснюється в скорочений термін за індивідуальним графіком. Строк перепідготовки залежить від обсягу програми перепідготовки конкретного здобувача і складає, як правило, 1.5–3 роки на бакалаврському рівні, та ще 1.5 роки (за необхідністю) триває перепідготовка на магістерському рівні.

 

Підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації – це спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення та оновлення її професійних знань, умінь та навичок на основі здобутого раніше освітнього рівня та практичного досвіду. По закінченню курсів підвищення кваліфікації видаються свідоцтва державного зразка.