Ви є тут

Науковий парк Одеського політехнічного університету

Науковий парк Одеського політехнічного університету створений для організації та координації процесів комерціалізації університетської науки. Науковий парк створений відповідно до закону України «Про наукові парки» як самостійна юридична особа у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Науковий парк працює відповідно до законодавства України та власного Статуту.

Цілі Наукового парку
 • стимулювання науково-технічної та інноваційної діяльності в університеті, комерціалізації результатів наукових досліджень і їх впровадження на вітчизняному та зарубіжному ринках;
 • підвищення добробуту університету, включаючи наукових співробітників, аспірантів і студентів через ефективне та раціональне використання наявного наукового та кадрового потенціалу університету.
Завдання Наукового парку
 • розробка та реалізація інноваційних проектів;
 • пошук фінансування, підготовка та супровід інвестиційних угод;
 • інформаційно-методичне, правове та консалтингове забезпечення партнерів Наукового парку, надання патентно-ліцензійної допомоги;
 • залучення студентів, випускників, аспірантів, вчених і працівників Одеського національного політехнічного університету до розробки та виконання проектів Наукового парку;
 • сприяння розвитку та підтримка малого інноваційного підприємництва;
 • розвиток міжнародного і вітчизняного співробітництва у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності, сприяння залученню іноземних інвестицій.
Пріоритетні напрями діяльності Наукового парку
 • Теплова енергетика;
 • Ядерна енергетика та радіаційні технології;
 • Машинобудування та високі машинобудівні технології;
 • Енергоефективність та ресурсозбереження, енергореставрація будівель;
 • Паливні технології;
 • Технології транспорту енергії;
 • Технології забезпечення енергобезпеки;
 • Техногенна безпека;
 • Нетрадиційна енергетика та альтернативні джерела енергії;
 • Технології чистого виробництва та охорони навколишнього середовища;
 • Фізика твердого тіла, матеріалознавство та нанотехнології;
 • Хімічні технології;
 • Інформаційні та комунікаційні технології;
 • Транспорт;
 • Технологія та обладнання подвійного призначення.
Програма дій Наукового парку
 • формування автоматизованого банку інформації з розробками вузівських вчених, організація бюро послуг з науковим консультаціям;
 • створення c великими організаціями Одеси промислових секцій з метою координації досліджень і розробок;
 • участь у діяльності національних інноваційних кластерів в Україні;
 • участь у програмі ЄС Горизонт 2020.
Принципи роботи з клієнтами Наукового парку
 • підтримка та експертиза дослідницьких проектів;
 • послуги, пов'язані з економіко-правовий компетенцією: від розрахунку собівартості продукції і ціноутворення до юридичного й податкового супроводження;
 • пехнічний сервіс: допомога в оренді приміщень для переговорів і конференц-залу, поштове, інформаційне, секретарське обслуговування і т.д.;
 • пктивізація ділової ініціативи науковців університету, яка відкриває додаткове джерело доходів.
Переваги трудових відносин з Науковим парком та фінансового забезпечення робіт
 • відсутність обмежень у виборі виконавця і виду трудових відносин (трудовий договір, договір підряду, взаємодія з СПД);
 • відсутність обмежень за обсягом доходу за виконану роботу;
 • відсутність обмежень по кількості проектів виконуваних 1 виконавцем.
Засновники Наукового парку
 • Одеський національний політехнічний університет;
 • Підприємство з іноземними інвестиціями у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю «Аверс»;
 • Благодійна організація «Фонд «Наука і освіта ХХІ».
Керівництво Наукового парку

Президент Наукового парку

Оборський Геннадій Олександрович
доктор технічних наук, професор,
ректор Одеської політехніки.

 

Генеральний директор Наукового парку

Козлов Ігор Леонідович
кандидат технічних наук, доцент.

 

Науково-технічна рада Наукового парку

Персональний склад Науково-технічної ради

Контакти 

Юридична та поштова адреса:
кабінет № 109 адміністративного корпусу, проспект Шевченка, буд. 1, м. Одеса, Україна, 65044

+38 (048) 705-83-76;
+38 (067) 480-56-60

+38 (0482) 34-42-73
science-park@opu.ua